Større krav til rådgivere og driftsledere

(Effektivt Landbrug) Driftsleder Esben Graff Jensen fra Håstrupgård Svineproduktion gav sit bud på et godt rådgviningsforløb i forbindelse med projektering og nybyggeri ved et fagligt seminar hos Egebjerg Maskinfabrik.

En driftsleders friske erindringer om et projekterings- og byggeforløb kan godt få en gruppe konsulenter, der netop yder denne eller tilgrænsende rådgivningsservice overfor svineproducenter i en ekspansionsfase, til at spidse ørerne.

Det var også tilfældet, da driftsleder Esben Graff Jensen fra Håstrupgård Svineproduktion A/S fremførte sine erfaringer under et seminar om systemer til løsgående drægtige søer, som Egebjerg Maskinfabrik A/S afholdt i sidste uge. Godt en snes af landets rådgivere indenfor byggeri, teknik og svineproduktion var mødt op for at høre om tre bedrifters praktiske erfaringer. Heriblandt Håstrupgård Svineproduktion A/S.

I »boksenes mekka«, som Esben Graff Jensen betegnede Egebjerg Maskinfabrik, mødte han frem med det klare synspunkt, at den stærke loyalitet mellem rådgivere og landmænd i samme lokalområde ikke mere er så sikkert som tidligere.

- Rådgivere er altid på valg, fastslog han.

- I vores tilfælde var det for eksempel på forhånd givet, at vi ønskede det nye staldanlæg skulle være med en transponder-løsning. Sådanne overordnede overvejelser må man nødvendigvis gøre sig, fordi det er vigtigt, at den, der skal arbejde i systemet, også selv tror på, at det bliver godt.

- Til den næste fase, og før der er slået rigtige streger på tegnebrættet, kunne jeg godt forestille mig, at man samlede en gruppe til en slags temadag om det projekt, man har i tankerne.

- Her kunne jeg forestille mig, man for eksempel indkaldte en svineproduktionskonsulent, en foderkonsulent, en bygningskonsulent, en dyrlæge og en økonomimand. Og æren for, hvorledes projektet i sidste ende kommer til at tage sig ud, må man være indstillet på at dele i hele det team, der dermed kommer til at bidrage til det endelige resultat.

- Specialiseringen er blevet så stor, at jeg har en forventning til at skulle lede i hele landet for at plukke de rådgivere, der passer til den retning og det produktionssystem, jeg skal være med til at opbygge, siger han.

- I fremtiden bliver det stadig mere vigtigt at opfatte de forskellige aktører, der kommer ind over i forbindelse med et nybyggeri som partnere. Ansvaret bliver delt mere ud og vi skal vænne os til at løse opgaver i team, hvor samarbejdet bliver mere dynamisk, end når parterne blot holder hinanden fast på den afgørende underskrift på tegningsgodkendelsen.

- Som rådgiver får vi også nogle gange at vide, at vi har for meget med, når vi kommer ud til landmanden. Og at det, vi har med, allerede er for gennembearbejdet, fortsatte rådgiveren sit spørgsmål og ville vide om den villighed, der er til at betale for flere timers deltagelse ved et forberedende og afklarende temamøde.

- Initiativet og udspillet skal naturligvis komme fra landmanden og omkostningen skal ikke dækkes fra fælles og solidariske midler i foreningen. Det må landmanden selv betale uden anden sikkerhed end en stor motivation for - fra starten - at trække på de rigtige rådgivere, lød det sikre svar.

Læs også