Ny noteringsstigning i vente

(Effektivt Landbrug) Svinenoteringen stiger fra i dag med 50 øre. Dermed er svinenoteringen herhjemme steget med 80 øre på to uger. Ny stigning kan komme allerede om en uge. Prisspændet til de tyske notering ventes dog fortsat at være markant.

Der er pæne chancer for, at svinenoteringen har kurs opad – lidt endnu. Det vurderer man hos Danish Crown, som dog ikke helt skråsikkert tør stille andelshaverne en ny, stor stigning i udsigt om en uge.

- Der er klare tendenser i markederne, som giver anledning til at tro på yderligere stigninger. Men i et overophedet marked som det tyske, sker tingene meget hurtigt. Og derfor er der grund til at være forbeholden.

- Af samme grund kan vi ikke sige, at der er noteringsstigninger i stil med de seneste to på vej. Kommer der stigninger, og det tror vi på i den nuværende situation, så vil det sandsynligvis blive af mere normal karakter, vurderer Danish Crowns informationschef, Gudrun Andreasen, overfor Effektivt Landbrug.

Det sker med hentydning til, at svinenoteringen i sidste uge gik op med 30 øre, mens den fra i dag er steget yderligere 50 øre til 8,20 kroner kiloet i basisnoteringen.

Forklaringen er, at udbuddet af slagtesvin simpelthen har været mindre en slagtekapaciteten. Og for at tiltrække svin har slagterierne måttet til lommerne for at få udnyttet slagtekapaciteten på bedste vis.

- Der har ikke været markedsmæssig dækning for den pris, de tyske slagterier har betalt i en periode. Men nu er vi imidlertid i en situation, hvor markedsprisen er steget, hvilket giver en bedre balance og et generelt løft til priserne. Der er dog næppe tvivl om, at der i en periode fortsat vil være et prisspænd mellem den danske og den tyske notering, fordi de nuværende prisstigninger er et europæiske fænomen – og vi har ikke kunnet trække de samme prisstigninger igennem på tredjelandsmarkederne, erkender Gudrun Andreasen.

Slagteriet pointerer, at man i takt med de stigende prisforhold i Europa har flyttet betydelige mængder svinekød fra såkaldt tredjelandsafsætning til salg i Europa – primært til det tyske marked.

- Der arbejdes endvidere intensivt med en række handlingsplaner omkring afsætningsmæssige tiltag og reduktion af omkostninger, lyder det fra slagterikoncernen, som vurderer, at disse tiltag samt den igangværende markedsudvikling vil bevirke, at der sker en gradvis reduktion i noteringsforskellen mellem Tyskland og Danmark.

- Måske høvler man i vores efterbetaling lige nu. Gør man det, har jeg forståelse for det. Men hvor jeg dog savner åben og troværdig information fra Danish Crowns side.

- Husk på, at situationen er højspændt hos svineproducenterne lige nu. Og den ene uge får vi stillet i udsigt fra slagterierne, at vi kan forvente 25 øres noteringsstigning i kvartalet frem mod foråret. Så får vi pludselig hele dynen på to uger. Hvad pokker skal man tro, og hvordan pokker skal man være troværdig over for sin finansielle samarbejdspartner, når informationerne er så svingende, spørger Per Bach Laursen.

- Vi har gjort os de samme tanker. De holder bare ikke i virkelighedens verden – simpelthen fordi vi har samme behov for at få vores slagterikapacitet udnyttet, som tyskerne har, fortæller informationschef Gudrun Andreasen fra Danish Crown.

- I det hele taget er man nødt til at holde sig for øje, fortsætter hun, at den samlede kage jo ikke bliver større, uanset hvordan vi griber tingene an. Det er jo svineproducenterne, som ejer os. Og de penge, der eventuelt kunne hentes hjem direkte hos tyske slagterier, ville vi tabe herhjemme, hvor svinene så ville mangle, pointerer hun.

- Men frustrationerne er kæmpestore ude i staldene. Og man underkender disse frustrationer, når man ikke prøver noget nyt. Der ville virkelig være en rigtig god signalværdi i at vise handlekraft og sende slagtesvin til Tyskland. Folk kan simpelthen ikke forstå, at noteringsforskellen er så stor, som den er. Og vi får jo intet at vide udover en masse tekniske udregninger, som ingen reelt kan forholde sig til, vurderer Per Bach Laursen.

Læs også