Skoven foran forandring

Vi er åbne for nytænkning og for de udfordringer og muligheder, fremtiden byder, siger den nye formand for Skovdyrkerforeningen Fyn Nord, Torben Bille Brahe, Fraugdegaard.

- Hvis Wilhjelm-udvalgets rapport skal tages bogstaveligt, så vil der ske en stor forandring med skovdriften fremover. Rapporten taler blandt andet om såede skove i stedet for plantede, åbne arealer, formindsket afvanding og andre tiltag, som skal gøre skoven mere »naturlig«.

Det siger den nyvalgte formand for Skovdyrkerforeningen Fyn Nord, godsejer, hofjægermester Torben Christian baron Bille Brahe, Fraugdegaard, der vurderer, at ændringerne hurtigt kan blive indført hos statsskovvæsenet, mens det vil tage længere tid med de private skove.

- I en sådan »naturskov« vil jordbunden selv bestemme, hvad der kommer op. På et tidspunkt vil man ikke have de ens skove, vi kender i dag, men en blanding af træer i alle mulige aldersklasser. Det er en stor udfordring, og det vil også kræve en ændring af skovloven.

- De økonomiske konsekvenser er ikke beregnet endnu, men det er klart, at uden brug af planteværn vil renholdelsen kræve en hel del manuelt arbejde. Måske om 2-300 år kan det blive nemmere. I alle tilfælde, siger Torben Bille Brahe, vil det være en stor udfordring for både skovejerne og de ansatte i skovdyrkerforeningerne at omstille sig til den tankegang.

- En øget adgang vil dog være til at leve med. Det ubehagelige i forslaget til nye adgangsregler er, at det ændres fra, at folk færdes i naturen som gæster – og til at de har lov-rettigheder til at være der. Jeg mener, det er lidt unødvendigt med et nyt regelsæt.

- Som forening skal vi naturligvis forberede udviklingen af nogle arbejdsområder i henhold til Wilhjelm-rapporten. Vi skal lave oplevelser i skovene. Vi skal være åbne for nytænkning. Og vi er åbne for at tage de udfordringer og de muligheder, der er i det.

- Via medlemskabet får skovdyrkerne blandt andet kvalificeret rådgivning. Med alle de love og regler, der er, er det svært at klare sig uden rådgivning. Og fremover vil der sikkert komme endnu flere regler for at flytte skovbruget i den retning, lovgiverne ønsker.

- En anden stor opgave for foreningen har været oprydning og gentilplantning efter stormfaldet for to år siden. Desuden tilbyder vi ekskursioner, erfa-møder m.m., og vi sørger for, at der er er det informationsniveau, der skal være.

Til Fraugdegaard hører i alt 544 ha. Heraf er der 135 ha traditionel skov og 36 ha med juletræer og pyntegrønt. Skoven består af 80 procent bøg, 15 procent eg, ask og ahorn samt ca. fem procent nåletræ.

Agerjorden drives med planteavl. Desuden er der en kødkvægbesætning af Skotsk Højlandskvæg samt nogle får, der tager sig af problemukrudt i juletræsbeplantningerne, hvorfra der skal leveres ca. 15.000 juletræer i år. Foruden ejeren er der to fuldtidsansatte medarbejdere plus yderligere en medarbejder, der starter til januar, og som primært skal arbejde i skovbruget.

Læs også