Fuld opbakning til Danske Slagterier

Det understreger formanden for Danske Slagterier, gårdejer Bent Claudi Lassen, i en kommentar til formanden for Landsforeningen af Danske Svineproducenter, Per Bach Laursen, der ønsker brancheorganisationen nedlagt.

Danske Slagterier, der er brancheorganisation for svineproducenter, andelsslagterier og forædlingsvirksomheder, løser en række forsknings- og udviklingsopgaver, der er af stor betydning for både svineproducenternes og virksomhedernes konkurrenceevne. Derudover varetager brancheorganisationen sektorens politiske, handelspolitiske og økonomiske interesser i forhold til både EU og de danske myndigheder, en række veterinære opgaver samt afsætningsfremme og information.

"Disse opgaver skal fortsat løses, uanset om der er to eller tre slagteriselskaber. I forbindelse med forslaget om en fusion mellem Danish Crown og Steff-Houlberg er det klart betonet, at der er fuld opbakning fra virksomhederne til brancheorganisationen. Vi vil løbende sikre, at brancheorganisationens opgaver hele tiden er trimmet til de aktuelle behov, som svineproducenterne og virksomhederne har og heri indgår den nye situation naturligvis også", siger Bent Claudi Lassen.

Læs også