Undersøger herbicidresistens hos vindaks

USTYRLIGE PLANTER: Herbicidresistens er på vej til at blive et nærværende problem i Danmark, idet der nu er konstateret resistens hos agerrævehale. Der er grund til at sprede sit valg af ukrudtsbekæmpelsesmidler for at forebygge resistens, opfordrer Landskontoret for Planteavl.

I denne tid opfordrer Landskontoret for Planteavl og Danmarks Jordbrugsforskning en række planteavlskonsulenter at indsamle frø fra vindaks, der er kendt som en grådig ukrudtsplante i vintersæd.

Prøverne skal indsamles fra ubehandlede forsøgsled i de ukrudtsforsøg, der ligger rundt omkring i landet.

- Formålet med prøverne er at få klarlagt en eventuel eller fremtidig herbicidresistens hos vindaks, som er et problematisk ukrudt i anstrengte hvedesædskifter, siger sektionsleder på Landskontoret for Planteavl, Poul Henning Petersen.

Når en ukrudtsplante udvikler herbicidresistens (modstandsdygtighed) overfor aktivstofferne i de gængse ukrudtsmidler, betyder det, at mulighederne for at sprøjte det pågældende ukrudt væk i afgrøden formindskes eller bliver umuligt.

- Om fem år kan man for eksempel igen foretage en lignende undersøgelse og dermed få konstateret, om der er en herbicidresistens under udvikling hos denne ukrudtsart, forklarer Poul Henning Petersen.

- Herbicidresistens er på vej til at blive et nærværende problem i Danmark, idet der nu er konstateret resistens hos agerrævehale. I denne ukrudtsplante udvikles resistensen hurtigt overfor de såkaldte fob-midler, som findes i en række gængse ukrudtsmidler som for eksempel Fusilade, Agil, Premiera Super og Topik.

- Med for eksempel det nye ukrudtsmiddel, Hussar, kan man jo næsten klare enhver situation, og behøver så kun at bruge det ene middel, siger Poul Henning Petersen.

- En ukrudtsplante som fuglegræs, der typisk bekæmpes med Ally eller Ekspress, er også kendt for at kunne udvikle resistens. Heldigvis findes der her flere effektive midler at vælge i blandt.

- Jeg vil derfor råde til, at man spreder sig i sit valg af ukrudtsmidler. Ligeledes er det også en fordel at blande flere midler, hvis man skal undgå udvikling af herbicidresistens i fremtiden, lyder det fra sektionslederen.

Læs også