Landboforening utilfreds med amtet

Amtets behandling af VVM-sager trænger til en kraftig forbedring, mener sønderjysk formand. Behandlingstiden er for lang og beslutningerne nogle gange uforståelige.

- Vi forventer snart, at der blæser nye vinde på miljøområdet, sagde formanden for LandboSyd, Jens Peter Kaad på generalforsamlingen sidste uge.

- Der blæser nye vinde i Miljøministeriet, og det bliver spændende at se, hvor lang tid der vil gå inden disse nye vinde vil kunne mærkes i Sønderjyllands Amts måde at administrere VVM og VVM-screeninger på. Her vil vi gerne snart se forandringer, fortsatte Jens Peter Kaad, da han aflagde beretningen på Gråsten Landbrugsskole.

Landboforeningens formanden luftede sin utilfredshed med det sønderjyske amts behandling af miljøsagerne, og henvendte sig direkte til politikerne i udvalget for teknik og miljø.

- I årets løb har vi i regi af Fælleslandboforeningen haft en del møder med amtet, både politikere og ansatte, for at få drøftet en mere fleksibel administration af de mange screeningssager. Men der er stadig behov for en kraftig justering af retningslinierne. Administrationsgangen er endnu meget langsommelig.

- Det værste er dog, at der ikke er overensstemmelse med, hvad de enkelte kommuner og miljøcentre anbefaler, og hvad amtet indstiller i de enkelte screeningssager.

- Vi ser eksempler på, at amtet kræver en VVM-redegørelse, selv om det klart fremgår af Naturklagenævnets afgørelser i andre tilsvarende sager, at der i sådanne tilfælde ikke bør kræves VVM.

- Det er en fuldstændig urimelig måde at behandle folk på. Kommunens folk er til grin, landmanden er til grin og systemet er til grin, fordi man tillader at administrere landets love fuldstændig uhensigtsmæssigt, sagde en utilfreds Jens Peter Kaad.

- Vi kan ikke acceptere, at der laves individuelle aftaler eller laves sådanne »handler«, der ligger udover konkret lovgivning eller administrationspraksis.

- Sådanne forhold vil vi ikke acceptere, og det må amtets politikere se at få skovlen under. Vi håber at de ansvarlige politikere er opmærksom på dette – og vil handle herefter, mener Jens Peter Kaad.

Læs også