Fugtig vinter skaber behov for mere kvælstof

Kvælstofprognosen fra Landskontoret for Planteavl, som netop er udsendt, fastsætter behovet til at være 10 kg større pr. ha på lerjord og 5 kg pr. ha større på finsandet jord i størstedelen af landet.

I de nordligste kommuner i Jylland, på Østfyn, Sydvestsjælland, Møn og Falster er behovet mindre, fra 5 kg ekstra til en helt normal tilførsel.

- Det har regnet 100 mm mere end normalt. Den ekstra nedbørsmængde medfører et uundgåeligt større tab af kvælstof fra rodzonen i løbet af vinterperioden ved udvaskning eller tab af luftformigt kvælstof. Det betyder desværre, at landmanden i foråret er nødt til at tilføre ekstra kvælstof i forhold til normalt, forklarer konsulent Hans Spelling Østergaard, Landbrugets Rådgivningscenter, Landskontoret for Planteavl.

Mer-nedbøren i forhold til normalen varierer mellem kommunerne fra 50 til 180 mm. Det er generelt cirka 25 procent mere end normalt.

Kvælstofprognosen bliver udarbejdet af Landskontoret for Planteavl på grundlag af målinger i et systematisk net af marker fordelt over hele landet - det såkaldte »kvadratnet« for nitratundersøgelser i Danmark.

De restriktive regler for kvælstofanvendelse betyder, at den enkelte landmand er tvunget til at tilføre mindre kvælstof, end hvad der er økonomisk ville være optimalt.

Landmændene er derfor glade for politikernes anerkendelse af, at vejret visse år gør det nødvendigt at fravige normen og tilføre ekstra kvælstof, da det har stor økonomisk betydning for udbyttet.

Læs også