Oregård vejrer morgenluft

Den Internationale Evalueringskomité kritiserer den danske indsats for bevaring de gamle husdyrracer. Det statslige Genressourceudvalg fører på flere fronter en forfejlet politik, fastslår komiteen.

I mere end 15 år har Oregård ligget i strid med statens Genressourceudvalg (GRU) om bevaring af de gamle danske husdyrracer. Nu slår en rapport fra Den Internationale Evalueringskomité (IEC) fast, at statens bevaringspolitik på flere fronter har været forfejlet.

IEC kritiserer blandt andet GRU’s rekonstruktionsprogram for det Jyske Kvæg. Et program som efter komiteens mening slet ikke burde modtage støtte. Samtidig peger IEC på en række husdyrracer, som GRU har vist for lidt opmærksomhed. Det gælder for eksempel Ø-Kvæget, Dansk Landracefår og Hvidhovedet Marskfår.

Rapporten peger også på GRU’s dårlige forhold til vigtige private avlere som en svaghed i det danske bevaringsarbejde. IEC slår endvidere fast, at den førte politik indebærer en stor risiko for at miste kostbart genetisk materiale indenfor en meget kort tidshorisont.

Komiteen anbefaler derfor, at der etableres et nyt udvalg med en mere balanceret sammensætning end den nuværende, hvor der ikke er private avlere repræsenteret. IEC foreslår et udvalg med tre medlemmer fra statslige organisationer, tre fra ikke-statslige organisationer og tre avlere. Man mener også, at formanden for udvalget, der skal forestå den nye strategi, skal være en husdyravler med, som det hedder i rapporten, »beviselige evner indenfor kommunikation og avl«.

- Vi har været igennem så mange ting med det offentlige system, at vi næsten ikke turde håbe på, at vi nogensinde ville få ret i noget som helst. Nu er det slået fast med syvtommersøm, at GRU’s rekonstruktionspolitik er forfejlet.

- I den situation, vi har i Danmark, hvor det formodede originale materiale findes, er rekonstruktion en helt forkert tanke. Rekonstruktion kan kun have interesse i museumsverdenen som noget rent kulturelt. Som genbevaring har det ingen værdi, siger Stig Benzon.

Genressourceudvalget har ifølge Stig Benzon brugt sin magt til at føre en udsultningskrig mod Oregård.

- Internt har man hele tiden vidst, at vores dyr er unikke og af stor betydning for bevaringsarbejdet. Men udadtil har man sagt, at vores materiale ikke er noget særligt. Ja, man har ligefrem kaldt det værdiløst. Det er uanstændigt, siger Stig Benzon, som beklager, at en anden privat avler, Leo Kortegaard, Farsø, på grund af den statslige udsultningspolitik overfor kritiske avlere har mistet sin ene ejendom på tvangsauktion dagen før, IEC-rapporten kom.

- Vi er her endnu. Ikke takket være staten, men på trods af staten. Det er private mennesker, der har grebet dybt i tegnebogen for at redde vores dyr. De mennesker er vi utrolig tak skyldig. Det er kun på grund af deres klarsyn, at dyrene er her endnu, siger Stig Benzon, der sammenligner den langvarige strid med Genressourceudvalget med en militær overlevelsesøvelse af de barske.

Den øjeblikkelige situation på Oregård ser heller ikke godt ud. Ifølge Stig Benzon holdes der stort set krisemøde hver eneste dag for at finde ud af, hvordan man kommer videre.

- Vi er flere gange blevet beskyldt for at gå for meget i pressen og sige, at nu skal der ske noget, ellers er vi nødt til at slagte dyrene. Der er der mennesker, som har fundet meget usympatisk. Det kan jeg godt forstå. Men det har været alvor hver eneste gang. Havde vi ikke sagt noget, havde vi mistet dyrene, siger Stig Benzon, der håber, at politikerne hurtigt vil reagere på anbefalingerne i IEC’s rapport.

- Rapporten gør det klart, hvor Genressourceudvalget har handlet rigtigt, og hvor det har handlet forkert. Hvis alle er indstillet på at følge rapportens anbefalinger, må man kunne komme overens med tingene, siger Rolf Dorset, som understreger, at rapporten er en meget hård kritik af GRU’s arbejde.

- Enhver, der kender det offentlige sprog, kan se, at der er tale om en regulær skideballe, siger han. Og det er meget vigtigt, at rapporten peger på, hvor der skal prioriteres, så vigtige racer ikke forfalder. Her tænker jeg blandt andet på det Jyske Kvæg, RDM og Ø-Kvæget, som på mirakuløs vis har overlevet, men som man slet ikke har villet støtte.

Da mødet fandt sted efter redaktionens afslutning, kender vi ikke resultatet. Rolf Dorset havde dog forud for mødet en stærk forventning om, at avlerne ville nå til enighed om et fælles udspil til det politisk system om det fremtidige bevaringsarbejde.

Landbrug Fyn ville også gerne have haft en kommentar til rapporten fra Genressourceudvalgets formand, Frank Vigh-Larsen, men han var ikke at træffe på grund af ferie.

Læs også