Landbrugets bedste bedrifter udpeges

Dagbladet Børsen og landbruget er gået i samarbejde om at sætte fokus på de bedste landbrugsbedrifter. Det sker ved at kåre de allerdygtigste landbrug som såkaldte »gazelle-virksomheder«. Begrebet »gazelle-virksomhed« introducerede Børsen i 1995, og hidtil har de dygtige virksomheder været udpeget blandt aktieselskaber eller anpartsselskaber. Udpegningen af landbrugets gazeller er et selvstændigt projekt, som kører adskilt fra Børsens øvrige gazelle-virksomheder.

De første otte landbrugsgazeller udpeges på Landbrugsraadets årsmøde 15. maj.

- Vi har utrolig mange dygtigt drevne virksomheder i landbruget. Vi er et erhverv, som i høj grad er præget af vækst og dynamik, og derfor er projektet med landbrugets gazelle-virksomheder helt oplagt, siger Landbrugsraadets præsident Peter Gæmelke om initiativet.

- De dygtige landmænd, som skaber vækst, beskæftigelse og omsætning, fortjener i langt højere grad end hidtil kollegernes og omverdenens opmærksomhed. I dansk landbrug har vi i høj grad formået at udvikle, forandre og forbedre. Baggrunden er en dygtig indsats ude på den enkelte bedrift, og det skal gazelle-projektet være med til at synliggøre. Jeg håber meget på, at gazelle-ideen bliver godt modtaget blandt landmændene, for der er ingen tvivl om, at vi har behov for at vise omverdenen, at dynamik og vækst i landbruget ikke alene har stor økonomisk værdi, men at det også i høj grad er fundamentet for bedre dyrevelfærd, fødevaresikkerhed og miljøforbedringer, siger Peter Gæmelke.

Læs også