De færreste arbejdsulykker indberettes

Arbejdstilsynet ser meget sjældent indberetningsblanketter fra landbruget. Derfor tegnes der et forkert billedet af arbejdsmiljøet i erhvervet, vurderer fynsk inspektør.

- Antallet af arbejdsulykker er faldet drastisk, og på mit bord ser jeg meget sjældent anmeldelser af uheld, der har kostet fravær fra arbejdet i bedriften. Og det selvom der er en anmeldelsespligt blot for en enkelt dags sygefravær. Overtrædelse kan endog koste bødestraf.

Inspektør Jørgen I. Andersen, Arbejdstilsynet i Odense, er dog ikke i tvivl om, at der desværre stadig sker mange ulykker i landbruget, som ikke alene koster fravær fra arbejdet, hvad enten det drejer sig om landmændene selv eller ansatte, men i sagens natur også svid og smerte for de pågældende.

- Der er ganske enkelt tradition for, at man i forbindelse med ulykker eller uheld ved landbrugsarbejde lader myndighederne komme ind i billedet. Sker det tilsvarende på en fabrik eller hos smeden, så skal det faglige system nok sørge for, at indberetningen sker, påpeger Jørgen Andersen.

Risikoen for en bøde på grund af mangler eller for ringe arbejdsmiljø afskrækker givetvis også mange for at udfylde den lovpligtige indberetningsblanket. Blanketten, der fås hos Arbejdstilsynet, er på fire sider, hvor en kopi tilgår Arbejdstilsynet, en sendes til forsikringen og dermed Arbejdsskadestyrelsen, medens én beholdes af virksomheden, og en kopi er til den tilskadekomne, hvad enten det er ejeren selv eller en ansat.

Alene af disse grunde finder han det væsentligt, at man får kendskab til ulykkestilfældene. Derfor vil han og fire øvrige tilsynsførende fortælle de fynske landmænd om denne indberetningspligt, når de her fra 1. april tager hul på Arbejdstilsynets landsdækkende kampagne overfor landbruget.

Kampagnen, som løber frem til nytår, sætter også fokus på arbejdsvurderingen (APV) og arbejdsmiljøet i bedrifterne. Omkring 300 fynske landbrugsbedrifter med ansatte medarbejdere kan påregne at få besøg af inspektørerne i løbet af året.

Læs også