Gylle kræver omtanke

Det er vigtigt at vise hensyn og omtanke, når man skal køre gylle ud, fastslår formanden for Landbrugets Samfundskontakt Fyn.

Gylle-sæsonen er over os, og i de kommende uger vil man landet over – både på land og i by – kunne registrere den umiskendelige »duft« fra »landmandens guldgrube«.

Det er samtidig en årligt tilbagevendende periode, hvor mange folk klager over gener fra gylleudbringningen – og dermed en periode, hvor ubetænksomhed eller ligegyldighed fra blot ganske enkelte landmænds side kan være med til at slå alvorlige skår i den skrøbelige skal, der hedder landbrugets omdømme i den øvrige befolkning.

Derfor opfordrer alle landbrugets organisationer i denne tid deres medlemmer til at udvise omtanke og godt landmandsskab, når udbringningen skal foretages – og tænke på mærkedage, ferier, konfirmationer m.v., ligesom de også opfordrer landmændene til at rengøre vejen efter udkørsel.

- Gyllen skal jo ud, og vi er midt i sæsonen, fastslår Kristian Nielsen. Så godt som forårsarbejdet er gået hidtil, er det et af de år, hvor det er rimeligt let at tage de hensyn, der skal tages, - fordi alle er så godt med. Det kan være mere problematisk i et sent og vådt forår, hvor man sommetider næsten skal stjæle sig til at få gyllen ud.

Kristian Nielsen har en gyllevogn sammen med sin genbo, og han understreger, at de altid har forsøgt at tage så mange hensyn til omgivelserne som overhovedet muligt.

- For eksempel var der sidste år nogle helligdage, hvor vi blev enige om ikke at køre gylle ud. Og det var faktisk lige de dage, hvor det kunne lade sig gøre.

- I år har mange delt sedler ud med oplysning om hvor og hvornår, de har planer om at køre gylle ud. Og nogle har sat deres telefonnummer på sedlerne, så folk kan ringe, hvis der er nogle specielle dage, de ikke gerne vil have kørt gylle ud – for eksempel på grund af et sølvbryllup eller en rund fødselsdag.

- Andre har – som vi blandt andet har set to gårde i Flemløse gøre – sat en annonce i den lokale ugeavis, hvor de orienterer om, at de skal have gyllen fra deres grise bragt ud på markerne, men at de ikke vil køre gennem byen på søn- og helligdage og ikke før kl. 6.00 og efter kl. 22.00 på hverdage.

- I øvrigt vil lugtgenerne nok blive mindre fremover, vurderer Kristian Nielsen. Fra og med 1. august i år er det forbudt at udbringe gylle ved bredspredning oven på jorden. Fra den dato skal al gylle udbringes med slæbeslanger eller nedfældes. Det betyder, at lugten hurtigere vil forsvinde. Men på en lun og stille forsommeraften er det altså stadig et meget følsomt emne.

- Jeg fornemmer egentlig, at der er en god forståelse for, at det lugter af gylle i hele Danmark et stykke tid. Baggrunden er jo, at det er nødvendigt at udbringe en stor del af gyllen nu, for at vi kan opfylde lovgivningens krav til udnyttelse af næringsstofferne i husdyrgødningen.

- Problemet er, at enkelte kan ødelægge omdømmet for mange. Det er svært at være »sherif« over for kollegerne, erkender Kristian Nielsen. Men måske skulle vi blive bedre til at lægge et kollegialt pres på dem, vi synes skal agere lidt anderledes.

I øvrigt slår han til lyd for, at det igen bør gøres muligt at placere gyllebeholdere ude i markerne, hvor gyllen skal bruges. Selv fik han i 1994 – muligvis som den sidste i landet – opført en gyllebeholder ude i marken, primært til afgasset gylle fra Fangel Biogasanlæg.

- Mange kunne have god effekt af at lægge gyllebeholdere ude, hvor gyllen skal bruges, påpeger Kristian Nielsen. Det betyder, at man kan køre gyllen i lukkede tankvogne hjemmefra og ud til beholderen i marken. Derved sparer man en masse vejtrafik gennem byen med gyllevogne med slæbeslanger, og man undgår at forurene vejene, når gyllen skal udbringes på marken.

Læs også