Maskinrådgivningen korrigerer kursen

FORMANDSSKIFTE: - Vi vil gerne beholde maskinkonsulentens ekspertise i regionen og et flertal ønsker ikke at arbejde frem imod en landsdækkende rådgivning fra Skejby. Derfor blev der peget på en ny formand for Landsudvalget for Bygninger og Maskiner ved konstitueringen i sidste uge, siger medlem af Landsudvalget for Bygninger og Maskiner.

Det var blandt andet modstand mod den tidligere formand for Landsudvalget for Bygninger og Maskiner, Jørgen Elkjærs kongstanke om at samle maskinrådgivningen i Skejby, der førte til udskiftning på formandsposten i udvalget i sidste uge.

- Et flertal i udvalget syntes, det var forkert, at formanden for landsudvalget selv har medvirket til en nedlæggelse af maskinkonsulentfunktionen i sit eget område, siger et af medlemmerne i Landsudvalget for Bygninger og Maskiner, Hans Petersen, Rørkjær ved Tønder. Hans Petersen sidder i landsudvalget som repræsentant fra Dansk Kvæg.

- I andre egne af landet synes vi udviklingen af maskinrådgivningen i den nu tidligere formands egen region, der er Fyn og kontorerne i Vejle og Varde, er lidt mærkelig. Udviklingen der går i en anden retning end den måde maskinkontorerne i de øvrige områder af landet fungerer på. Her er maskinkontorernes ydelser meget efterspurgte, siger han.

- Er der et spørgsmål, en af hans kolleger et andet sted i landet ved mere om, kan han sende det videre. Det sker allerede nu.

- Hernede fungerer det utroligt godt, og vi vil ikke slippe muligheden for lokal rådgivning på maskinområdet. Og sådan har jeg indtryk af, at det er mange andre steder i landet, siger Hans Petersen.

- Jørgen Elkjær var i god tid gjort bekendt med, at der var en modkandidat, da vi i sidste uge skulle konstituere os i Landsudvalget for Bygninger og Maskiner.

- Afstemningen viste, at man ønskede en ny formand, som så blev Ivar Skovgaard Jensen fra Rønde. Sådan er demokratiets spilleregler. Jørgen Elkjær er stadig medlem af landsudvalget, og vi nærer alle stor respekt for det engagement og den store arbejdsindsats, han har lagt i hvervet som formand.

Gårdejer Ivar Skovgaard Jensen, Rønde, blev ved konstitueringen i sidste uge valgt som ny formand for Landsudvalget for Bygninger og Maskiner. Han afløser Jørgen Elkjær, Nr. Søby på Fyn, der har været formand siden 1994.

57-årige Ivar Skovgaard Jensen er driftsleder fra Vejlby Landbrugsskole og driver Skovgård ved Rønde på 105 hektar. Dertil kommer samdrift med to andre ejendomme. På ejendommen er der slagtesvin og slagtekalve.

Ivar Skovgaard Jensen er desuden en tredjedel af et I/S med malkekvæg sammen med sin bror og nevø i deres staldanlæg.

Ivar Skovgaard Jensen har været med i landsudvalget i seks år og er formand for Bygnings- og maskinudvalget i Århus og Gl. Viborg amter.

- Det vigtigste for os folkevalgte er at sikre, at rådgivningen har nytteværdi og kommer tættest muligt på landmanden. Vi skal have styrket maskinrådgivningen, for der er efterspørgsel på blandt andet at få lavet maskinanalyser. Vi skal udnytte rådgivningens ressourcer optimalt og med hensyn til maskinrådgivningen tror jeg på, at det sker bedst i store rådgivningsenheder, understreger Ivar Skovgaard Jensen.

Ivar Skovgaard Jensen vil også gerne forbedre kontakten mellem de seks regionale kontorer og Landskontoret for Bygninger og Maskiner i Skejby.

Læs også