Dueholm er tovholder for det praktiske

De seneste tre år har Dueholm Holstein, Skive, stået for det praktiske ved malkekvægsudstillingen på Aulum Dyrskue. De bruger deres viden og erfaring fra andre skuer og har i år blandt andet flyttet kviebedømmelsen.

Dueholm Holstein, en malkekvægsejendom ved Skive, overtog for tre år siden alt det praktiske arbejde omkring malkekvægsudstillingen på Aulum Dyrskue.

Det skete efter rådgivningsselskabet Heden og Fjorden, som i dag er en del af Sagro, valgte ikke at føre skuet videre.

- En lokal gruppe mennesker kom og sagde, at de stadig ville have et dyrskue i byen, men at de ikke vidste så meget om landbrug, og så valgte vi at træde til, siger Martin Rasmussen, som ejer Dueholm Holstein.

Inddeler hold og bestiller dommere

Rent praktisk foregår det sådan, at Dueholm Holstein er tovholder for alt hvad der drejer sit om malkekvæg på skuet, og at den lokale styregruppe udfører det meste af arbejdet.

- Vi følger løbende med i hvem der tilmelder sig, og er der nogle, som ikke tilmelder sig, men som plejer at være med, ringer vi og høre, om de ikke vil med, fortæller Martin Rasmussen.

Det er også dem, der giver forslag til inddeling af hold, hvordan programmet for malkekvæg skal forløbe, hvor mange bånd der skal købes, og hvad der skal stå på dem og så videre.

- Vi kommer blot med forslag til hvordan det kan være, og for det meste er de lokale enige, siger Martin Rasmussen, som også får bestilt dommere.

Vigtigt for de unge og byfolkene

Dueholm Holstein er meget begejstret for dyrskuernes betydning i samfundet, og netop derfor valgte de, at de gerne ville stå for det praktiske ved Aulum Dyrskue.

- Der er to grunde til, at vi synes dyrskuer er så vigtige. For det første er det en fantastisk måde at få de unge ind i faget på. Og for det andet er det en rigtig god måde at komme i dialog med byfolkene, og få vist vores erhverv, og hvorfor det er vigtigt, at de køber dansk, fortæller Martin Rasmussen.

Han bruger omkring 30 timer årligt på sit arbejde med Aulum Dyrskue.

Kviebedømmelsen flytter

Foruden Aulum Dyrskue, deltager Dueholm Holstein på Agro Nord, Midt West Farmshow, Landsskuet og Agromek.

Og det er herfra deres viden og ideer til Aulum kommer.

- Som noget nyt har vi i år flyttet bedømmelsen af kvier til efter kobedømmelserne er færdig og der har været en lille pause. Det er vores håb, at flere på den baggrund har overskud til at stille med kvier, måske især børn og unge mennesker, siger Martin.

Og det lader til, at udstillerne har taget godt imod den nye interaktiv, for der er tilmeldt 20 kvier, hvilket er flere end tidligere og mange i forhold til andre lokale skuer, vurderer Martin Rasmussen. 

-Kviebedømmelserne bliver efterfulgt af mønstringskonkurrencerne.

De stiller selv med 12 dyr

På Aulum Dyrskue stiller Dueholm Holstein i år selv med 12 dyr.

I år er der blandt andet blevet gjort rent bord på Midt West Farmshow i Skive, hvor Dueholm fik bedste DRH besætningsgruppe, bedste yngre DRH og bedste ældre DRH.

Der er 260 køer i besætningen – Dansk Holstein og Dansk Rødbroget Holstein.
 

Læs også