Fem år tog det: Nyt vådområde ved i Vejen bliver indviet

12 lodsejere har i 2016 taget initiativ til et vådeområdeprojekt, der nu er en realitet.

Tilbage i 2016 fik Vejen Kommune en henvendelse fra Sønderjysk Landboforening på vegne af en række lodsejere langs Brændstrup Bæk. De ville gerne etablere et vådområde med det formål at genskabe naturlige vandstandsforhold og derved mindske udledningen af kvælstof til Vadehavet. 

Det takkede Vejen Kommune ja til, og efter fem års arbejde, er området klar til indvielse.

Nu er 1600 meter på strækningen af Brændstrup Bæk genslynget, der er åbnet en rørlagt strækning på 220 meter og sløjfet dræn, grøfter og brønde samt etableret overrislingsgrøfter og overrisling af drænvand. Det store projektområde på 69 hektar reducerer nu udledningen af kvælstof til Vadehavet med 6,3 ton kvælstof årligt. I alt har projektet kostet kr. 2,5 mio. kr. og er finansieret med 75 procent af EU’s landdistriktsmidler og 25 procent af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri.

Formand for teknik- og miljøudvalget i Vejen Kommune Vagn Sørensen (V) har løbende fulgt processen og er meget begejstret for slutresultatet:

- Projektet er meget vellykket. Der skal lyde en stor tak til de mange samarbejdspartnere lige fra lodsejere, Sønderjysk Landboforening og Jordfordelingskontoret til rådgivningsfirmaet EnviDan og entreprenør T. Eggertsen. Vi har været utrolig glade for samarbejdet hele vejen igennem, og glæder os til at vise det frem, siger han i en pressemeddelelse.

Indvielsen finder sted på torsdag mellem klokken 15 og 17. Der er mødested v/Timekær 23, Brændstrup, 6630 Rødding. Arrangementet er for alle.

Læs også