Økologiske griseproducenter inviterer på Sofari

Søndag den 22. maj inviterer 13 økologiske gårde med grise danskerne ud for at se, hvordan de økologiske grise lever.

Under den årlige Sofari er der mulighed for at få et indblik i både søer og smågrises liv på marken og i slagtegrisenes liv i stalden. 

- Gårdene er meget forskellige og giver et indblik i diversiteten i den økologiske produktion af grise. De fleste af gårdene har en stor produktion af økologisk grise med flere hundrede søer og tilhørende smågrise og slagtegrise, mens andre af gårdene er mindre gårde med gammel dansk landracegrise og ungarske uldgrise med direkte salg til bl.a. restauranter, siger Hanne Børsch, chefkonsulent i Landbrug & Fødevarer og projektleder på Sofari.  

På mange af gårdene vil der også være mulighed for at se nogle af de tiltag økologiske griseproducenter arbejder med for at skabe øget velfærd.

- Blandt andet har mange af årets værter plantet træer, hvor søer og smågrise har mulighed for at fouragere mellem træer. Træerne giver skygge til grisene på varme dage samtidig med, at de optager næringsstoffer fra grisene og giver grobund for øget biodiversitet, siger Hanne Børsch. 

Til Sofari er det de økologiske grise, der er i centrum. Men på de enkelte gårde er der arrangeret forskellige aktiviteter for børn og voksne. Flere af stederne er der også mulighed for smage på produkter lavet af kød fra gårdens grise. 

På sofari.dk kan man se en liste over de forskellige gårde og aktiviteter på stedet.

Læs også