Hør om antibiotikaforbrug og resistens

Aktører verden over sætter i uge 47 fokus på de risici, der er forbundet med uhensigtsmæssig og unødig brug af antibiotika. 

På den euroæiske antibiotikadag den 18. november inviterer parterne bag det danske overvågningsprogram Danmap til et seminar om antibiotikaforbrug og -resistens i Danmark. Her præsenteres den årlige Danmap-rapport, der opgør forbruget af antibiotika til dyr og mennesker samt forekomsten af antibiotikaresistente bakterier i dyr, fødevarer og mennesker i Danmark for 2021. Rapporten udkommer den 15. november.

Seminaret bliver holdt på Statens Serum Institut (SSI), Artillerivej 5, 2399 Kbh S., og det er muligt at deltage både fysisk og online. 

Deltagelse er gratis, men man skal tlmelde sig på SSI’s website.

Det er muligt at deltage både fysisk og online.

Sidste frist for tilmelding er søndag den 13. november.

Læs også