Debat ved Biogas Danmark Konferencen 2022: Er CO2-afgift en løsning i landbruget?

Som optakt til forårets forhandlinger om landbrugets klimaindsats sætter Biogas Danmark Konferencen den 7. december i Vingsted Centret fokus på biogas som et effektivt klimaværktøj for landbruget.

De danske biogasanlæg fjerner i år metanudledning fra cirka en tredjedel af den danske husdyrgødning, og dermed er biogas allerede nu en konkret løsning, der bidrager med en årlig drivhusgasreduktion på 300.000 ton CO2-ækvivalenter i landbruget.

Men der er potentiale til meget mere, og derfor sætter Biogas Danmark fokus på biogassens betydning for landbruget ved Biogas Danmark Konferencen den 7. december i Vingsted Centret.

- Der er ingen tvivl om, at biogas er en central klimaløsning for landbruget, og derfor er det naturligvis også vigtigt at få den på banen i forbindelse med debatten om en CO2-afgift. Men det er en vanskelig debat med en række komplekse problemstillinger, og derfor har vi inviteret en række af landets største eksperter til at hjælpe vores konferencedeltagere med at få en dybere indsigt på området, forklarer Henrik Høegh, formand for Biogas Danmark.

Fordeling af klimagevinster

Ved konferencen orienterer bioøkonomichef Lars Villadsgaard Toft fra Seges om, hvordan klimagevinster fra afgasning af husdyrgødning kan fordeles mellem landbruget, fødevarerne og transportsektoren.

Derefter gennemgår repræsentanter fra Arla deres nye klima-pristillægsmodel, som giver ekstra betaling til mælkeproducenterne, hvis malkekøernes gylle bliver afgasset i et biogasanlæg.

Endelig er der debat under overskriften »CO2-afgift – er det en løsning i landbruget?« med nogle af de højst profilerede eksperter og debattører – seniorøkonom Torsten Hasforth, Concito, professor Jørgen E. Olesen, Aarhus Universitet, og adm. direktør Ejnar Schultz, Seges Innovation.

- Vores håb er, at dette stærke opbud af eksperter vil bidrage til at kvalificere debatten om en CO2-afgift i landbruget, så både landbruget og vores politikere kan blive godt rustet til at finde stærke klimaløsninger i de kommende år, fastslår Henrik Høegh.

Udover det markante fokus på biogas og landbrug byder konferencen på en lang række indlæg om den aktuelle udvikling på energimarkederne, og hvordan biogasproducenterne kan agere under svært forudsigelige vilkår, men også om nye markedsmuligheder som afsætning af CO2 til CO2-lagring og produktion af Power-to-X brændstoffer.

CO2-reduktioner i landbruget med biogas

De danske biogasanlæg forventes i år at afgasse cirka en tredjedel af den danske husdyrgødning.

Dette reducerer udledningen af metan fra gylle med cirka 300.000 ton CO2-ækvivalenter.

Metanen fra gyllen bidrager desuden til at fortrænge fossile brændstoffer, hvilket giver en ekstra CO2-reduktion på 370.000 ton.

Hvis der politisk skabes rammer for at få så meget gylle som muligt hurtigt ud af staldene og ind på biogasanlæggene, er der potentiale til, at biogasanlæggene kan bidrage med en drivhusgasreduktion på 1,1 millioner ton i 2030 alene i landbruget gennem reduceret metanudledning fra gylle.

Dertil kommer yderligere drivhusgasreduktioner på op mod 1,5 millioner ton, når biogassen fra husdyrgødningen erstatter fossilt brændstof i transportsektoren, energisektoren og industrien.

Se mere om konferencen og tilmelding på www.biogas.dk.

Læs også