Guldkorn og sorte skyer

Færre midler og resistens giver store udfordringer for planteavlen, lød meldingen til de 30 landmænd ved det traditionsrige Velas-kursus.

21-årige Andreas Jensen var med for første gang på planteavlskurset. Han er netop færdig med landmandsuddannelsen og er blevet ansat hos sin far, Torben Jensen, Vesterballegaard ved Ejby. Bedriftens markmand Mads Greve (i forgrunden) deltog for 10. år i træk. De 30 deltagere i det traditionsrige tredages kursus »Guldkorn i marken« får både aktuel viden og tid til kollegialt samvær på Dalum Landbrugsskole.

Udfordringerne står i kø hos planteavlerne. Der bliver færre midler til rådighed, og problemerne med resistens er stigende i afgrøderne. Og ikke mindst har de opsigtsvækkende fund af nedbrydningsstoffet cyazofamid i grundvandsprøver skabt katastrofestemning i kartoffelbranchen, hvor midlet indgår i det nærmest uundværlige skimmelmiddel Ranman.

- Det kan føre til en nedlukning af melkartoffelproduktionen, som vi så det med minkerhvervet. Derfor hersker der nærmest panikstemning på gangene i vores planteavlsafdeling, da det kan føre meget mere med sig for planteavlen.

Sådan lød det fra afdelingsleder Carsten Fabricius, Seges, da han indledte sit indlæg ved det årlige kursus for planteavlere »Guldkorn til marken« på Dalum Landbrugsskole med en planche med overskriften »Sorte skyer truer«.

Løsninger

For ikke at ødelægge den gode stemning blandt de 30 fortrinsvis fynske kursusdeltagere ved det traditionsrige kursus så han trods alt flere løsningsmodeller og gav eksempler på værktøjer, der vil kunne optimere sprøjtearbejdet både her og nu og i fremtiden.

Først og fremmest er det afgørende for planteavleren at have styr på, hvorfor og hvornår man skal køre ud og sprøjte sin hvedemark, understregede afdelingslederen og gennemgik blandt andet modeller for nedbørsdage og fugt, som findes på CropManager.

Om nogle år bliver qPCR-testen et værktøj, som vil kunne bruges ved svampebekæmpelsen, forudser Seges-afdelingslederen, ligesom han peger på en forbedret sprøjteteknik som et redskab, især i forhold til de kommende mere strikse krav om afdriftsreduktion. Forsøg viser, at luftassisteret sprøjtning her er en fordel.

- Højere vandmængder pr. hektar, som tyske forsøg dokumenterer en bedre effekt af midlerne i raps, bør vi endvidere se nærmere på, ligesom forsøg viser, at sprøjtning om morgenen eller aftenen er mest effektfuld, lød rådene videre.

Med for første gang

I over 25 år har kurset »Guldkorn til marken« været afviklet. I sin spæde start fra 1995 foregik det på Agrogården i Ringe, dernæst i Centrovice-regi og nu hos Velas, tilmed nu også med en jysk variant på Bygholm Landbrugsskole 

Der er tale om et tredages arrangement, som blev indledt mandag den 16. januar, og med overnatning mellem de to andre kursusdage, torsdag og fredag i forrige uge. Torsdag eftermiddag bød på en udflugt til Vandcenter Syd, hvor der i sagens natur var fokus på BNBO-områder og samarbejdet med landbruget.

Mange af deltagerne har været med i mange år, men også nye kommer til. Heriblandt 21-årige Andreas Jensen, som netop har færdiggjort sin landmandsuddannelse på Bygholm Landbrugsskole, og som nu er ansat hos sin far, Torben Jensen, Vesterballegaard ved Ejby.

- Både min far og vores markmand, Mads Greve, har været med på kurset i flere år og fået meget med sig hjem. Derfor var det naturligt, at jeg også tog med, fremfor de skulle fortælle mig det hele bagefter, siger Andreas Jensen, der blandt andet er tilfreds med, at der er lagt mere på om sprøjtemidlerne og deres effekt på kurset, end i undervisningen på landbrugsskolen.

Læs også