Årets marktræf på Fyn

Onsdag den 7. juni afholder Velas og Danish Agro i samarbejde marktræf i forsøgsmarken i Nr. Søby.

På 10. år inviteres der til marktræf i forsøgsmarken bag Danish Agro i Nr. Søby. Midt i maj var fire af de involverede konsulenter i marken for at inspicere forholdene. Fra venstre Anders Sigersted, planteavlskonsulent, Velas, Torben Høegh, salgskonsulent Danish Agro, Michael Lorentzen, markedschef Danish Agro og afdelingsleder planteavl, Velas, Troels Melvang. Fotos: Henriette Lemvig Den nye højtydende ærtesort Greenway har vist sig at være rigtigt velegnet til kyllingefoder grundet det lave indhold af trypsin. Rapssorten Turing har indtil nu vist gode resultater i Landsforsøgene.

Årets marktræf på Fyn. Sådan kalder Velas og Danish Agro i fællesskab den forestående årligt tilbagevendende dag i forsøgsmarkerne i Nr. Søby.

Arrangementet finder sted onsdag den 7. juni, og der er mulighed for deltagelse både eftermiddag og aften.

- Det bliver en spændende dag med fokus blandt andet på det økonomiske potentiale i marken, hvor vi starter klokken 13 med de første hold, og gentager det hele fra klokken 17, fortæller leder af planteavlsafdelingen i Velas Vissenbjerg, Troels Melvang og fremhæver de i alt 8,4 hektar med parceller fyldt med forskellige sorter, gødningsforsøg og meget mere.

Samler i telt på marken

- Som noget nyt i år samler vi alle udstillere i et centralt telt flankeret af pavilloner fra udstillere hele vejen rundt. Denne løsning er i stedet for hallen, hvor erfaringen fra sidste år var, at den var mørk, og akustikken dårlig. Det bliver mere markedsagtigt og med mere tid til samtalen, siger Troels Melvang.

- Vi fortsætter med den guidede rundtur i marken, men laver en opdeling, så der efter en times tid bliver forplejning og mulighed for snak med udstillere eller med kolleger. Det, tror vi, bliver rigtigt godt.

Forventer flotte afgrøder

Til trods for det kølige og våde forår, efterfulgt af maj måneds mangel på regn, forventer afdelingslederen, at afgrøderne vil stå flot på dagen.

- Her midt i maj (16. maj, red.) står hveden snart i stadie 37 og jeg forventer, at vi om en lille måneds tid har en forsøgsmark, der giver os nogle af de svar, vi efterspørger om forskellige emner.

Blandt andet bliver det muligt at se en ny sortsblanding i hvede, ligesom der er nye maltbygsorter godt på vej.

Spotsprøjtning og præcisionsjordbrug

- Og så øger vi vores fokus på droner, spotsprøjtning og præcisionsjordbrug – også i forsøgsmarken, hvor vi vil overflyve dele af arealet med vores drone og vise, hvordan det er muligt at påvise eventuelle tidsler og deraf muligheden for spotsprøjtning.

Planteavlskonsulent Anders Sigersted supplerer:

- Det er ret unikt, at vi nu kan skelne grønt i grønt og dermed få et ret godt overblik over ukrudtet. Det er helt klart noget, der vil blive mere af i fremtiden, og at vi kan ramme så præcist, at marksprøjtninger kan præciseres, det er et stort skridt, vi gerne vil slå et slag for.

Randsprøjtning i raps

Anders Sigersted påpeger ligeledes, at der vil være sortsforsøg for alle afgrøder, og at der specifikt i rapsen vil være fokus på blandt andet sorternes evne til overvintring.

- Vi vil gerne så tidligt, og vi har set sorter i år, der har været udfordrede, så det er et vigtigt emne, fastslår planteavlskonsulenten og fortsætter:

- Vi har også gennem migrationsforsøg med bladribbesnudebiller set, at angrebene aftager kraftigt, når man kommer et stykke ind i marken. Det indikerer, at vi nogle steder vil kunne nøjes med en randsprøjtning. Det kommer vi også til at tale om.

Topscorer

Michael Lorentzen, markedschef hos Danish Agro fremhæver et stærkt rapssortiment omfattende blandt andet sorterne LG Armada, LG Auckland og Turing.

- Turing er vores højtydende topscorer fra sidste år, siger han og suppleres af salgskonsulent, Torben Høegh fra Danish Agro.

- Turing står flot. Det er allerede nu tydeligt, at den er tæt i bestanden, også selvom vi godt kunne bruge noget vand.

- Sorten har vist sig meget stabil over flere år i de gennemførte forsøg, siger Torben Høegh og tilføjer, at den i sig selv har en stor modstandskraft over for sygdomme og herunder også kransskimmel.

- Hvad der også er meget interessant ved sorten er, at den har en hurtig dækkende fremvækst fra etablering, uden at den strækker sig hen imod vinteren. Det er en god egenskab i forhold til konkurrenceevne overfor ukrudt og til at kunne modsat angreb af rapsjordlopper og snegle, påpeger han.

Håber på velbesøgt dag

Hele holdet glæder sig til en forhåbentlig velbesøgt dag i marken den 7. juni, hvor der også vil været et pænt fokus på bælgsæd som proteinafgrøder. Blandt andet den nye højtydende ærtesort Greenway har vist sig at være rigtigt velegnet til kyllingefoder grundet det lave indhold af trypsin. Der vil ligeledes blive fortalt om afsætningsmuligheder m.v.

- Sidste år var vi knap 200. I år håber vi på endnu flere, lyder det samstemmende fra Troels Melvang og Michael Lorentzen.

Udstillere i teltet

Ringe Maskinforretning

Limagrain

KWS

Syngenta

Bayer

Corteva

BASF

Dangødning

Yara

Danish Agro

Agreena

Top Danmark

Cropline

SoilOptix

Fieldsense

Velas

Cropmanager

Farmtracking

Listen var ikke endelig, da avisen gik i trykken

 

Læs også