En dag med fokus på dyrknings- og såteknik

Planteavler Jacob Justesen lægger jord til både Carbon Farm-forsøget, og i år har han også været demovært for den nye Novag såmaskine til direkte såning.

Hvis man interesserer sig for dyrkningsteknikker og såteknik, så er der er spændende emner på programmet hos Jacob Justesen, Brædstrup, når han i samarbejde med FRDK inviterer indenfor den 1. november.

Han er selv pløjefri landmand og er på sjette år vært for Carbon Farm-forsøget, hvor man undersøger effekterne af henholdsvis pløjning, pløjefri dyrkning, conservation agriculture og et mere eksperimenterende dyrkningssystem.

I Carbon Farm-marken er der i år sået efterafgrøder. Det er Jacob Justesen, der har etableret dem. Det er sket med en halmstrigle med frøkasse.

- Vi ville egentlig have sået dem med såmaskinen, men meget nedbør gjorde at vi valgte striglen i stedet, fortæller han.

Ny såmaskine på besøg

På nabomarkerne til forsøget er der sået raps, og der skal sås hvede i slutningen af september eller starten af oktober.

Raps er etableret på to forskellige måder. På 2,5 hektar har den nye Novag discsåmaskine fået lov at boltre sig.

- Jeg synes, det er en rigtig spændende maskine til direkte såning, fordi den har de særlige T-Force såskær, siger Jacob Justesen.

Nordisk Agro Import, der forhandler Novag såmaskinen, oplyser på deres hjemmesiden, at disken laver en rille i jorden og agerer styr for tandskæret, der med dens ankerform leder korn og gødning ud i jorden og væk fra disken.

- Den laver en drænkanal, så vand lettere ledes væk fra såsæden, og risikoen for, at den kommer til at ligge i for våd jord, minimeres. Ud over at lave en drænrille vil eventuelle halmrester også blive trykket ned ved disken, og da såsæden ledes væk fra disken ved hjælp af tandskæret, minimerer det også risikoen for hairpinning, lyder det fra forhandleren.

Hjemmebygget grubbesåmaskine

Resten af rapsen er sået af Værum Maskinstation med deres egen, hjemmebyggede grubbesåmaskine.

- Det har vi kørt med i tre eller fire år, og det giver bare en rigtig sikker etablering, fortæller Jacob Justesen.

Kombination af no-till og jordbearbejdning

Han har selv sået hvede i markerne omkring arealet. Det er sået med hans egen Horsch Sprinter tandsåmaskine.

Han og hans far, der tidligere drev jorden, har været pløjefri siden 2000, og i 2011 blev der lagt om til fortrinsvist no-till.

- Jeg kører lidt en kombination af no-till og en smule jordbearbejdning i forhold til, hvad jeg mener, marken har behov for, siger han.

Efterafgrødedemo

Efterafgrødedemo: Efterafgrøder, Carbon Farm og forskellige såteknikker

1. november Kl. 9 -11 hos Siljebjerggaard v/Jacob Justesen, Ydingvej 21, 8752 Østbirk

Vi mødes ved Rødkærgaard på Ydingvej 21, 8752 Østbirk. Der er parkering enten ved staldbygning og gylletank eller overfor i kanten af marken.

Vi starter i maskinhuset med en kop kaffe og kage og en snak om efterafgrøder og Carbon Farm-forsøget.

Derefter går vi i marken og ser på Carbon Farm-efterafgrøden i parcellerne, som er henholdsvis en pløjet, en harvet, en direkte sået og en direkte sået med kløverudlæg.

Der er også mulighed for at se raps, der er sået med den nye Novag-såmaskine, der har været på demotour i Danmark. Der er også grubbesået raps, som Værum Maskinstation har sået med deres egen hjemmebyggede grubbesåmaskine. Vært Jacob Justesen har desuden selv sået hvede med sin egen Horsch Sprinter.

Siljebjerggaard

Beliggende ved Brædstrup i Østjylland

Ejes og drives af Jacob Justesen, der er 7. generation

Producerer årligt 40.000 smågrise til 6 faste, tyske aftagere

400 hektar markdrift

Pløjefrit siden 2000

No till siden 2011

Afgrøder: Hvede, vårbyg, vinterbyg, raps, hestebønner, rug

Læs også