Søgeresultat

Øko-landmanden med den slidte skulder klapper igen

En slidt skulder tog nattesøvnen fra den 56-årige økologiske landmand Knud Anker Munch fra Vildbjerg. Han fandt selv løsningen med naturlige kosttilskud fra Sundhedsshoppen. Så nu kan han igen klappe sine frilandsgrise

Vedligeholdelses- og rengøringskit til småmaskiner

Selv produkter af højeste kvalitet har brug for løbende vedligeholdelse og omhyggelig pleje. Derfor tilbyder Stihl Care & Clean Kits og Stihl Service Kits, som er tilpassede til maskiner.

Pickup uden kamruller til kartoffeloptager

Til kartoffelhøsten 2022 tilbyder den tyske kartoffelproducent, Ropa, en pickup uden kamruller. Den nye pickup kan især være en fordel til høst af kartofler på tung jord eller under vanskelige høstforhold.

Optagning med oppelhjul har klare fordele

Nyt stort klima- og lavbundsprojekt på vej i Vejle Ådal

Et storstilet klima- og naturprojekt kan nu påbegyndes i Vejle Ådal - fra Vingsted til Tørskind. Miljøstyrelsen har netop givet tilsagn om at støtte projektet. Støttens størrelse er afhængig af, hvor meget CO2 der rent faktisk kan tilbageholdes, men støtten vil ligge fra 20 - 40 millioner kroner

Roen sænker sig ikke på Lolland

Vi har været på roetur med chaufføren Michael fra Halsted Maskinstation.

Stabilitet og dyrkningsøkonomi

Den bedste vurdering af en roesort får man ved at sammenligne sorterne med snit over flere år, fastslår Elo West Larsen, divisionschef i KWS.

Rytteriet er rykket i nye rammer

Rideudstyrsbutikkens brede udvalg til heste og ryttere er flyttet fra de historiske lokaler på Valdemars Slot til ridecenteret langs hovedvejen på Tåsinge.

Flere planter giver bedre økonomi i din roedyrkning

Det er vigtigt at gøre alt for at bevare dyrkningsøkonomien i roerne som afgrøde.

Radikale kræver klimamærke på fødevarer

- Ikke flere tiltag på dyrkningsfladen

Et halvt hundrede landmænd deltog i informations- og debataftenen i Vissenbjerg.

Særligt to grunde til at dyrke roer

Stabile udbytter og en vårafgrøde er to rigtig gode grunde til at tage roer med i sædskiftet, påpeger Bo JM Secher fra Nordic Sugar.

Frøteknologi giver Maribo-sorterne et plus

Maribo-sorterne fra DLF Beet Seed spirede ensartet og pænt frem på trods af et koldt og vådt forår og kom flot i mål med pæne udbytter.

Sænk kælvningsalderen og hjælp klimaet

Seges er godt i gang med at finde tiltag, der kan reducere sænke klimaaftrykket på kvægbedriften -optimal kælvningsalder og færre opdræt kan være en del af løsningen.

Roesorten Falster er ny genetik

En nyhed på den netop præsenterede liste over 2022-roesorter er udviklet af Sesvanderhave og har ifølge salgschef Henrik Møller en række nye fordele.

Pæne merudbytter i økologiske kartofler med placeret »Fertikal«

To års landsforsøg og to år med storskala forsøg hos privat kartoffelavler har overbevist forhandler Christian Bruun om, at hans økologiske gødning »Fertikal« baseret på hønsemøg, kan give et markant skub i den rigtige retning for økologiske kartoffelavlere.

Dansk teknologi skal øge høstudbytte i Uganda

Brønderslev, Randers og Holstebro er repræsenteret i et nyt Danida-finansieret projekt, hvor dansk landbrugsteknologi skal forbedre høsten i fattige landområder i Uganda.

Fosfor og kalium er altid en vigtig del af gødningsstrategien

De samlede jordbundsanalyser fra 2020 viser, at fosfor- og kaliumstatus er lav i visse områder af det danske landbrugsland, og det koster udbytte. Den bedste effekt ved fosfor- og kaliumgødskning fås ved erstatningsgødskning. Ved at tilføre NPK-gødning til afgrøden i vækstsæsonen vil især vårbyg og vårsåede afgrøder reagere på frisk P og K via NPK-gødning.

Landbrugsstyrelsen lover at knokle for at holde tidsplan

Landbruget såvel som grønne organisationer og andre foreninger vil blive inddraget i også det kommende arbejde med landbrugsreformen, siger enhedschef i Landbrugsstyrelsen

De globale fødevarepriser falder

Opgørelser, som FN's fødevare- og landbrugsorganisation, FAO, netop har offentliggjort, viser at de globale fødevarepriser falder