Biogas-leverandører slutter sig sammen

En ny sammenslutning skal sikre leverandører til biogasanlæg bedre afregning og godskrivning af klimaindsatsen.

- Vi skal frem i skoene og have bedre indtjening.

Sådan lød det på et møde i Vojens sidste mandag, hvor repræsentanter fra leverandørforeninger til biogasanlæg fra det sydlige Jylland og Fyn var samlet. Og hvor blev der taget beslutning om stiftelse af en ny sammenslutning, som skal samle leverandørforeninger, der leverer biomasse til biogas.

Initiativtagerne til mødet var Martin Lambert Pedersen, formand for Bioenergi Syd, Erling Christensen, formand for Sønderjysk Biogas og Peter Høj, formand for Midtfyns Biogas.

Repræsentanterne fra leverandørforeningerne var alle meget enige om, at det er »5 minutter i 12« med at få repræsenteret og organiseret landbruget som én samlet enhed og én stemme på biogasområdet.

 

Bedre afregning

- Klima og bæredygtighed er på tidens dagsorden, og biogas er et helt centralt instrument i landbrugets bidrag til løsningerne. Det er således vigtigt, at vi får bedre økonomisk afregning for biomasserne, men også at klimaregnestykket godskrives de enkelte leverandører. Vi landmænd står foran større klimainvesteringer, som skal betales, siger mælkeproducent Peter Høj, Ny Stenderup.

- Udbygningen af biogas går samtidig utroligt stærkt i disse år, og mange landmænd står foran at skulle tage stilling til forskellige leverandørkontrakter fra biogasanlæg, som typisk er ejet af forskellige energikoncerner. Det er her vigtigt, at landmænd får tryghed - og at der sikres optimale betingelser i aftalerne. Vi skal som landmænd også tage vores samfundsansvar og sikre, at så meget biomasse som muligt fremover kommer igennem et biogasanlæg på den mest bæredygtige måde, siger Martin Lambert Pedersen.

 

Organisering på plads

Man vil således samle formændene fra de forskellige leverandørforeninger. De har nu etableret et forretningsudvalg og tilknyttet en sekretær og rådgiver. De vil udvikle det yderligere i den kommende tid, hvor de vil støtte de enkelte leverandørforeninger i forbindelse med beslutninger og forhandlinger i forbindelse med leverandørforhold, fortæller sammenslutningen, der alene skal varetage landbrugets interesser og være dets talerør.

- Vi vil samarbejde med alle øvrige aktører som for eksempel Landbrug & Fødevarer, Seges, universiteter, biogasbranchen og energiselskaberne. Vi har alle et fælles mål om at løfte biogassen til nye højder, siger Erling Christensen fra Bredebro, som blev valget til første formand for Sammenslutningen af landbrugets Biomasseleverandører.

- Flere leverandørforeninger har allerede kontaktet os, og som gerne vil med i sammenslutningen. Dem vil vi hver især tage dialog med som del af det videre arbejde. Vi står allerede som samlet stærk enhed nu, men vi vil gerne have flere leverandørforeninger med her fra starten, siger formanden.

 

 

Sammenslutningen af landbrugets Biomasseleverandører

● Sammenslutningen repræsenterer samlet p.t. 350 landmænd og en leverance på 2.325.000 tons biomasse pr. år.

● Som formand er valgt Erling Christensen, Bredebro. Næstformænd er Martin Lambert Pedersen, Aabenraa og Peter Høj, Ny Stenderup. Sekretær er udviklingschef Anders Andersen, Sønderjysk Landboforening

Læs også