Daka Refood har sat sjællandsk biogasanlæg på stand-by

Daka Refood har indtil videre sat planerne om et biogasanlæg på Sjælland til madaffald på pause. Det skyldes ændringer i støtteordningerne til nye biogasanlæg. Forretningsudviklingsdirektør Per Dunkelskov Thomsen synes især, det er ærgerligt for de sjællandske økologer, der sandsynligvis kommer til at mangle næringsstoffer i fremtiden.

Der er færre husdyr på Sjælland, hvilket gør det til en større udfordring for de sjællandske økologer at skaffe næringsstoffer til deres jord uden at bruge konventionel gødning. Foto: Camilla Bønløkke

Daka Refoods planer om at lave et biogasanlæg til madaffald på Sjælland er indtil videre sat på pause.

- Der er sket nogle ændringer i subsidieordningerne som gør, at økonomien skal genovervejes i det. Vi har en stor indsamling af madaffald på Sjælland allerede i dag men vi kører den til Jylland, og det er ikke en optimal løsning, siger Per Dunkelskov Thomsen, der er forretningsudviklingsdirektør i Daka.

Daka ReFood har blandt andet en aftale med Horsens Kommune og en række fødevarevirksomheder i hele landet om at indsamle og genanvende madaffald og brugt stege- og friturefedt. Madaffaldet bruges så i produktionen af biogas. Problemet er, at Daka længe har haft et ønske om at etablere et anlæg på Sjælland, og nu håber Per Dunkelskov Thomsen, at der kommer ændringer i regelsættet, som igen vil gøre et sådant anlæg rentabelt.

Som det er nu, så køres alt det sjællandske madaffald til Daka’s anlæg i Horsens, hvilket både er dyrt og ikke særligt hensigtsmæssigt på klimafronten.

Derudover ville det sjællandske madaffald især kunne komme til gavn for de sjællandske økologer, der på grund af en generel mangel på økologiske husdyr på øen mangler en del næringsstoffer til deres marker. Næringsstoffer, som de fleste økologer derfor må hente i gylle fra konventionelle landbrug.

Økologisk udfordring

I forhold til det nyeste udspil fra Økologisk Landsforening og Landbrug & Fødevarer, der peger på, at konventionel gødning til økologer fremover skal udfases i endnu højere grad, vil et sjællandsk biogasanlæg til madaffald derfor være ekstra velkomment ifølge Per Dunkelskov Thomsen.

- Man har jo besluttet, at madaffald ikke må gå til afbrænding fra 2024. Så der får vi nogle næringsstoffer, der kan gøres brug af. Udfordringen er at få brugt næringsstofferne de rigtige steder, og det bliver svært uden et biogasanlæg på Sjælland.

De nye regelsæt for energiforliget ser endeligt dagens lys i september måned. Her vil Daka kunne tage endelig stilling til, om det vil være rentabelt for dem at arbejde videre med et anlæg på Sjælland, udtaler Per Dunkelskov Thomsen til Effektivt Landbrug.

Planerne var, at anlægget på Sjælland skulle kunne håndtere 130.000 tons madaffald årligt, hvilket ville have kunnet dække cirka 20 procent af økologernes nuværende behov for gødning.

Madaffald til markerne

Inden år 2024 skal alle landets kommuner kunne tilbyde sortering af madaffald til borgerne.

Rundt regnet en tredjedel af landets kommuner tilbyder allerede dette, og det er blandet andet dette »affaldseventyr«, som Daka har en mission om at blive en meget større del af.

Daka Refood’s forbehandlingsanlæg ved Horsens sorterer fremmedlegemer fra i behandlingsprocessen. Den pulp, der produceres, bliver så efterfølgende leveret til Horsens Bioenergi til biogasproduktion.

Indenfor ganske få år er der sket store, teknologiske fremskridt indenfor processerne i Daka’s anlæg og i biogasanlæg i almindelighed. Blandt andet er sorteringsdelen blevet langt bedre, så eventuelle plastikrester og andre uorganiske materialer bliver sorteret fra, og pulpen ligger derfor et godt stykke under de fastsatte grænseværdier i forhold til urenheder såsom metal og plastik.

Læs også