Minister besøgte vestjysk biogasanlæg

Fødevareminister Mogens Jensen (S) var i går på rundtur i det vestjyske, hvor turen blandt andet gik til Viftrup Biogas nær Spjald i Ringkøbing-Skjern Kommune

Fødevareminister Mogens Jensen (S) fik i går indblik i de mange fordele ved et decentralt biogasanlæg, da han besøgte anlægget Viftrup Biogas nær Spjald i Ringkøbing-Skjern Kommune.

Viftrup Biogas er netop et decentralt biogasanlæg, der blev åbnet i 2016, og alene i år vil levere 2,2 millioner kubikmeter metangas til Spjald Fjernvarme, der sender varmen ud til 700 husstande. Det er med til at Spjald by på varmeområdet kan kalde sig CO2 neutral.

Og det var ikke mindst den klimamæssige fordel, som indehaver af Viftrup Biogas, Knud Christensen fremhævede, da han viste Mogens Jensen rundt på anlægget ved besøget i går eftermiddags.

Godt for klima

og lokalsamfund

Men under rundvisningen blev der også mulighed for at lufte de bekymringer og udfordringer, som både han og landbruget ser omkring råvarerne i form af afgrøder til produktionen af biogas og generelt. For at biogasanlægget er rent win-win for klimaet og et aktiv for lokalsamfundet, mener Knud Christensen ikke, at der kan herske tvivl om:

-  Det vi producerer hér svarer til en reduktion af CO2 på 8.000 tons med en investering i lokalområdet på 45 millioner kroner og de arbejdspladser det har givet.

Udleder og samler op

Mogens Jensen spurgte under rundvisningen ind til, hvorvidt anlægget også ville kunne tage sig af fosfor. Til det lød svaret fra Knud Christensen, at det ville anlægget sagtens kunne, men at fosfor indtil videre er alt for vigtigt ude hos landmændene, der derfor gerne vil beholde det.

Omkring udledningen af kvælstof slog Mogens Jensen fast, at det politisk hedder, at den der udleder kvælstof også skal opsamle kvælstof – og som han mener, at dele af landbruget også gør.

-  Landbruget udleder 27 procent af vores CO2-udledning, men samler også op, konstaterede han.

Rundvisningen på Viftrup Biogas i går var et af flere stop i det vestjyske for Mogens Jensen, der først besøgte den kommende videnbaserede oplevelsesarena Naturkraft i Ringkøbing, der åbner i juni 2020.

Efter middag i Laugesens Have nær Spjald gik turen så til netop Viftrup Biogas med deltagelse af repræsentanter fra Ringkøbing-Skjern Kommune, i form af borgmester og viceborgmester, formandskabet i landboforeningen Vestjysk samt indehaverne af Viftrup Biogas og direktør og formand fra Naturkraft.

Efter rundvisningen havde alle de officielle deltagere i gårsdagens program mulighed for at mødes med ministeren uformelt på Viftrupgård – uden presse.

john@landbrugsyd.dk
telefon +45 21 25 19 68

Læs også