Nyt biogasanlæg er vigtig brik i klimamålsætning

I går var der rejsegilde på et nyt stort biogasanlæg ved Sønderborg – et anlæg der bliver en væsentlig faktor i den sønderjyske kommunes målsætning om at blive CO2-neutral i 2029.

Sønderborg Kommune kom i går endnu et skridt nærmere sin målsætning om at blive CO2-neutral i 2029.

Hér var der nemlig rejsegilde for et kommende nyt stort biogasanlæg. Et anlæg, der, når det står færdigt, vil kunne levere grøn biogas og samtidig hjælpe klimaet i form af behandling af grøn biomasse fra landbruget kombineret med grønt affald fra husholdningerne i kommunen – blandt andet madaffald.

Det er virksomhederne Nature Energy og BioenergiSyd, der står for det nye anlæg ved Glansager på Als, få kilometer fra Sønderborg, der står for opførelsen af det nye anlæg.

Og det var en både glad og stolt formand for bestyrelsen i Nature Energy, Peter Gæmelke, der i går kunne byde velkommen til rejsegilde på det nye anlæg.

Grøn gødning retur

- Det hér er cirkulær økonomi, hvor man samler affald og biomasse fra landbruget og andre, producerer grøn biogas og sender grøn gødning retur til landbruget, sagde Peter Gæmelke, der også noterer sig et stort potentiale for den grønne biogas, ikke bare som boligopvarmning, men også indenfor transportsektoren, hvor kommunale busser flere steder allerede kører på gas, og hvor lastbiler og transportbranchen også er yderst relevant.

Det nye biogasanlæg i Glansager ved Sønderborg kommer til at koste 250 millioner kroner og kan behandle 378.000 tons organisk affald. Produktionen bliver på 17,5 millioner kubikmeter biogas, der sendes ud i gasnettet, hvor den erstatter naturgas til, hvad der svarer til 15.000 husstande. Anlægget vil kunne nedbringe Sønderborg Kommunes CO2-udledning med 40.000 tons årligt. Anlægget ventes at stå færdigt og kan modtage den første gødning i løbet af juni næste år, mens den første gas er planlagt til at blive produceret i august 2020.

John Ankersen
tlf.: 76 60 30 44

 

Læs også