Regeringen nedsætter en særlig brexit-ministergruppe

Alt peger lige nu på, at Storbritannien forlader EU uden nogen aftale, hvilket især kommer til at ramme virksomhederne. Især fødevareeksporten er truet, lyder det fra udenrigsminister Jeppe Kofod (S).

Som det ser ud lige nu, så træder Storbritannien ud af EU den 31. oktober uden nogen som helst form for aftale. Og det kommer i den grad til at ramme flere danske virksomheder, herunder de fødevarevirksomheder – store som små – som eksporterer til Storbritannien.

I går i Udenrigsministeriet i København præsenterede tre af den danske regerings ministre så en del af de forberedelser, som man lige nu gør sig i forhold til den såkaldte »no-deal-brexit«, som kan ramme om lidt mere end en måned.

- Der er fortsat ingen konkrete forslag eller brugbare alternativer fra britisk side. Der er derfor en stor og høj risiko for no-deal 31. oktober eller kort derefter. Det vigtigste for regeringen er, at Danmark er parat. Det er derfor, at vi intensiverer indsatsen fra regeringens side og skruer op for nye tiltag, sagde udenrigsminister Jeppe Kofod.

Udenrigsministeren fremhævede selv virksomheder, som handler med fødevarer, som nogle af dem der er særligt truet af brexit. Cirka 9 procent af den samlede danske eksport af næringsmidler går således til Storbritannien.

- Danmark eksporterer fødevarer for cirka 12 milliarder om året til Storbritannien. »No-deal« vil medføre nye kontroller, øget krav til certifikater og så videre. Derudover kan eksporten i værste fald blive ramt af højere toldsatser. I værst tænkelige scenarie kan vores eksport blive ramt betydeligt.

- Det er derfor, at fødevaremyndighederne prioriterer yderligere ressourcer til håndtering af for eksempel kontroller og certifikater, således at de er rigtigt forberedte på den her situation, sagde Jeppe Kofod, der som udenrigsminister også er formand for den særlige brexit-ministergruppe, som regeringen nu nedsætter som et af de nye tiltag.

Det bliver en gruppe i regeringen, som bliver ansvarlig for den samlede håndtering af et »no-deal-brexit«.

- Derved skaber regeringen et handlekraftigt forum, som sikrer koordination, styring og hurtig beslutningskraft, lød det fra Jeppe Kofod.

Et nyt akutberedskab har regeringen også nedsat. Det skal blandt andet håndtere kø-dannelser og andre uforudsete problemer, som ifølge Jeppe Kofod, uden tvivl vil opstå.

Kommer med SMV-handlingsplan

Fra erhvervsminister Simon Kollerup (S), der også er en del af den nye brexit-ministergruppe, lød det i går, at regeringen også retter fokus på de små- og mellemstore virksomheder – også kaldet SMV – i forhold til brexit. På tværs af alle sektorer er der således, ifølge erhvervsministeren, fortsat virksomheder i dette store segment, som stadigvæk ikke har gjort sig helt klart, hvad en »no-deal-brexit« kommer til at betyde for dem.

- Det er virksomheder, som måske ikke bare lige kan afsætte en masse ressourcer eller dedikere en hel medarbejder til at stå for forberedelsen af den nye situation, der opstår i forbindelse med et »no-deal«, sagde Simon Kollerup, der ikke lagde skjul på, at det er nu, disse virksomheder skal se at komme i gang med forberedelserne.

Han fortalte, at regeringen derfor netop nu arbejder på at lave en SMV-handlingsplan.

- Det er en plan, som vil indebære, at vi vil styrke vores information og vejledning til virksomhederne. Det vil ske ved informationsarrangementer rundt om landet. Vi vil sikre, at de svar og den information, som man har brug for som virksomhed er let tilgængelig, sagde Simon Kollerup.

Derudover forklarede erhvervsministeren, at man også vil se på andre måder, hvorpå man kan hjælpe virksomheder. I går havde Simon Kollerup således også indkaldt interesseorganisationerne på erhvervsområdet til et møde, hvor det skulle drøftes, hvad der kan være i den kommende SMV-handlingsplan.

- Det her skal ikke gøres for regeringens skyld. Det skal gøres for dansk erhvervslivs skyld. Derfor er dialogen meget vigtig, sagde Simon Kollerup.

Er i dialog med britiske toldmyndigheder

Fra skatteminister Morten Bødskov (S) lød det, at der på hans område også er masser af ting at forholde sig til i forhold til en »no-deal-brexit«. Især i forhold til told-myndighederne.

- Vi har igennem noget tid forberedt os på det her. Vi har ansat knap 50 nye medarbejdere i Esbjerg Havn.

- Vi har en opgave i at kontrollere de varer, der kommer til de danske kystbyer og lufthavne. Der skal jo så også foretages en kontrol på den britiske side. Vi ved ikke helt endnu, hvordan det kommer til at foregå. Vi er i dialog med de britiske myndigheder, sagde Morten Bødskov.

Udover de tre ministre fra regeringen, som var til stede under gårsdagens pressemøde i Udenrigsministeriet, så er blandt andre også fødevareminister Mogens Jensen (S), der lige nu er i Kina, medlem af den særlige brexit-ministergruppe.

lasse@effektivtlandbrug.dk
telefon 61 22 67 35

 

L&F-direktør: Alt handler om brexit

Iblandt fødevare- og landbrugsvirksomhederne er man forberedt, så godt som man kan, hvis det – som det ser ud nu – ender med en »no-deal-brexit«. Det siger direktør i Landbrug & Fødevarer Flemming Nør-Pedersen til Finans.

- Hos os handler alt om brexit i øjeblikket. Men vi har fra dansk side forberedt os rigtig grundigt på den her situation sammen med de relevante myndigheder, siger han.

 

Læs også