Et dræn-fyrtårn i dansk landbrugsrådgivning fejrer jubilæum

Det er i år 45 år siden, at statsautoriseret grundforbedringskonsulent Kjeld Morel startede egen rådgivningsvirksomhed. Samtidig fylder han – sidst i maj – 80 år. Virksomheden er inden for de seneste år fuldt generationsskiftet og ejes i dag af sønnen Kent Morel og dennes hustru Susanne Morel.

Efter i en årrække at have været ansat i Hedeselskabet startede Kjeld Morel i 1978 virksomheden fra et skrivebord i sit soveværelse. Fra dette skrivebord blev der på få år udarbejdet dræn- og afvandingsprojekter for mange tusindvis hektar landbrugsjord.  

- Selvom virksomheden i dag ledes af sønnen Kent Morel, er Kjeld Morel stadig en meget aktiv del af virksomhedens dagligdag

Fra artiklen

Pladsen i soveværelset blev hurtigt for trang til virksomhedens stigende aktivitetsniveau. I år 1985 opførtes derfor en kontortilbygning på privatadressen, og de første ansatte rykkede ind. Virksomhedens i dag seks medarbejdere har stadig base på samme adresse.   

Virksomhedens omdrejningspunkt har alle årene været rådgivning om dræn, afvanding og andre vandrelaterede problemer. Imidlertid er der gennem årene tilkommet en lang række tilknyttede rådgivningsydelser til støtte og udvikling for landbrug og lodsejere. Eksempelvis støtte og værdiskabende rådgivning til landbrug og lodsejere i forbindelse med større anlægsprojekter som lednings- og kabelarbejde samt bane- og vejprojekter.

Vandløbssager fylder mere

Endvidere har landbrugets og lodsejeres stigende problemer med afledning af vand fra landbrugsjord og andre arealer medført, at vandløbsrådgivning – rådgivning i forbindelse med naturgenopretninger, – fredninger og lignende nu fylder mere i virksomhedens daglige opgaver.

Virksomheden oplever således en stigende efterspørgsel på rådgivning til landbrug og lodsejere overfor myndighederne i sådanne sager.

Selvom virksomheden i dag ledes af sønnen Kent Morel, er Kjeld Morel stadig en meget aktiv del af virksomhedens dagligdag. På trods af lidt reduceret arbejdstid går der ikke en uge, uden at Kjeld er på kontoret, i marken eller på kundebesøg flere dage om ugen. Lysten til at løse dræn- og afvandingsproblemer, samt skabe merværdi for landbruget. har igennem alle 45 år været en drivkraft for Kjeld Morel.

En af Kjeld Morel’s fritidsinteresser er hans køkkenhave, der nok i de kommende år vil lægge mere og mere beslag på Kjelds tid – på bekostning af arbejdet.  

I anledning af Kjeld Morels 80 års fødselsdag, 45 års virksomhedsjubilæum og det gennemførte generationsskifte holder virksomheden en reception – med tilmelding – fredag den 12. maj fra klokkem 12:00 til 15:00 i Skovridergården, Svinglen 4, 4900 Nakskov.

Læs også