Sjællandsk gods går tilbage med godt 600.000 kroner på bundlinjen

A/S Knabstrup Gods leverede et årsresultat på 92.856 kroner i 2023. Det er et fald på godt 87 procent i forhold til 2022, hvor resultatet var 732.319 kroner.

Selskabet driver ejendommen Knabstrup Gods, der huser Zuzu og Knud Lunns Mindelegats samlinger. På ejendommen drives der land- og skovbrug samt jagt og jagtudlejning. Herregården har en størrelse på 485 hektar, hvoraf ager udgør 283 hektar, eng udgør 44 hektar, skov udgør 121 hektar, park/have udgør 15 hektar, sø udgør 9 hektar, og »andet« står for 13 hektar.

Virksomheden har ved regnskabafslutning en samlet egenkapital på 105,8 millioner kroner mod 68,7 millioner kroner i 2022. Men ifølge ledelsesberetningen er der en simpel årsag bag opjusteringen:

- Ledelsen har revurderet værdien af ejendommene, hvilket har medført en opskrivning af værdien med DKK 37.023.680 efter skat. Opskrivningen er ført direkte på egenkapitalen, fremgår det i årsrapporten.

Egenkapitalens forrentning har i regnskabsåret været på 0,05 procent.

Knabstrup lægger navn til hesteracen »knabstrupperen«, som er fremavlet af Villars Lunn på gården i begyndelsen af 1800-tallet.

Læs også