30 vestjyske landmænd indgår klima-samarbejder med banker

Midt i debatten om en eventuel CO2-afgift på landbruget har Ringkøbing-Skjern Kommune og pengeinstitutterne Skjern Bank, Vestjysk Bank og Ringkjøbing Landbobank indgået en aftale med landboforeningen Vestjysk om at lave klimaregnskab hos 30 landmænd. Tiltaget vil give en afgørende klimabaseline og indeholder forslag til klimareducerende tiltag.

Ringkøbing-Skjern Kommune har indgået en projektaftale med tre pengeinstitutter, Skjern Bank, Vestjysk Bank og Ringkjøbing Landbobank, samt landboforeningen Vestjysk og 30 landmænd.

Frem mod udgangen af 2025 skal »Projektaftale om klimaberegninger i landbruget i Ringkøbing-Skjern Kommune« resultere i klimaberegninger, som på bedriftsniveau hos 30 kvæg- og svineproducenter skal give landbruget en bedre indsigt i, hvor deres klimabelastning ligger - og værktøjer til at reducere udledningen af klimagasser.

Aftalen kommer på baggrund af Ringkøbing-Skjern Kommunes klimahandlingsplan og klimapartnerskabsaftale med landboforeningen Vestjysk. Klimaberegningerne skal i detaljer vise klimaaftrykket på de enkelte bedrifter.

Herudover skal Vestjysk vejlede om, hvilke tiltag den enkelte landmand kan tage for at reducere sin bedrifts udledning af klimabelastende gasser som f.eks. CO2 og metan.

- Projektet bidrager med en mængde konkret data fra landbruget, som vi hidtil kun har kunnet lave kvalificerede gæt på. Udover at tilbyde udvalgte bedrifter en afgørende baseline at måle og beregne deres klimapåvirkning ud fra i de kommende år, hjælper projektet dem også til at se, hvor det er, det batter mest at sætte ind med klimareducerende tiltag, siger projektleder i Ringkøbing-Skjern Kommune, Henrik Westerby.

Væsentligt erhverv

Borgmester i kommunen Hans Østergaard er begejstret for projektet.

- Det er et ret unikt projekt, fordi bankerne også er gået med. De kender bedrifterne - og ved, hvad det kan betyde for kassekreditten og rentabiliteten, hvis man ikke leverer dét, som forbrugerne forventer eller efterspørger, siger han.

Landbruget er et af de væsentligste erhverv i Ringkøbing-Skjern Kommune og står også for 79 procent af udledningen af drivhusgasser i kommunen.

Derfor har Ringkøbing-Skjern Kommune, der har en ambition om at være klimaneutral i 2050, en stor interesse i at hjælpe landbruget til at reducere sin klimapåvirkning – og i at fremtidssikre erhvervet:

- Vi har nogle klimamål, vi skal opnå, men vi har også taget initiativ til projektet her, fordi vi ønsker at sikre forsat stor fødevareproduktion i kommunen – og vel at mærke fødevarer af meget høj kvalitet og med et af de mindste klimaaftryk i verden, siger borgmesteren og tilføjer:

- Jeg er faktisk stolt af, at vi, landbruget, landboforeningen og bankerne, går sammen om tiltag til at sikre målet om reduktion af CO2 udledningen.

Landbruget er en del af løsningen

Også i Vestjysk er bestyrelsesformand Jacob Spangsberg glad for, at landboforeningens klimapartnerskab med kommunen nu bliver udvidet til også at omfatte de tre lokale banker. Og så er han enig i, at den grønne omstilling også skal ske i landbruget:

- Vestjysk har indgået en klimapartnerskabsaftale med kommunen, fordi landbruget er en stor del af løsningen. Vi vil alle det bedste for vores fremtid, og derfor kommer vi til at sætte fokus på, hvor vi hver især kan gøre den største forskel på de enkle bedrifter, siger Jacob Spangsberg og fortsætter:

- I Vestjysk ser vi med glæde og spænding frem til at lave klimaregnskaber og til at arbejde med, hvordan hver enkelt bedrift kan blive mere bæredygtig, så vi også har et konkurrencedygtigt og bæredygtigt landbrug i fremtiden her i vores område.

På samme måde støtter de lokale pengeinstitutter projektet, bl.a. fordi landbruget er blandt deres største kunder:

- Historisk set har vi altid været tæt forbundet med landbruget og fulgt vores kunder i takt med, at erhvervet har udviklet sig. Lige nu står vi som samfund over for den grønne omstilling, og vi mærker, at det selvfølgelig er noget, der optager vores landbrugskunder. Samtidig kan det være svært for den enkelte landmand at vide, hvor det giver mest mening at sætte ind, siger landbrugsdirektør i Vestjysk Bank Finn Lauritsen og fortsætter:

- Derfor vil vi gerne medvirke til, at der bliver igangsat nogle konkrete initiativer, som kan understøtte landbruget i den grønne omstilling. Vi forventer, at den viden, der kommer ud af projektet, kan udbredes til glæde for vores øvrige landbrugskunder.

Fakta:

»Projektaftale om klimaberegninger i landbruget i Ringkøbing-Skjern Kommune« starter op inden årsskiftet og skal frem mod udgangen af 2025 resultere i detaljerede klimaberegninger på bedriftsniveau hos i alt 30 kvæg- eller svineproducenter i Ringkøbing-Skjern Kommune.

Beregningerne skal give landbruget en bedre indsigt i, hvor erhvervets klimabelastning ligger og værktøjer til at reducere udledningen af klimagasser.

Læs også