Ukraine skruer op for investeringer i agroforarbejdning-sektoren

Ukraines statslige sparekasse har indgået en låneaftale med den agroindustrielle bedrift Astarta, der har til formål at finansiere et investeringsprojekt til opførelse af et avanceret sojabearbejdningsanlæg.

Det beretter EFANews.

Lånet vil have en løbetid på syv år for et beløb på 60 millioner dollar (409,3 millioner kroner), og det ukrainske økonomiministerium meddelte i den forbindelse vigtigheden af en sådan investering for det krigsramte land.

- I dag, da import-eksportruter forbliver begrænsede på grund af krig, er øget forarbejdning og forarbejdning en af regeringens nøgleprioriteter, da øget produktion af værditilvækstprodukter bidrager til voksende produktionsmuligheder, eksport, skatteindtægter, budget og skabelsen af nye job i Ukraine, skriver ministerieriet i et notat.

I 2021 var forarbejdningsindustriens andel 10 procent, hvilket faldt til 8 procent af landets BNP i 2022, sammenlignet med 20 procent i de udviklede lande, ifølge OECD-standarder.

- For os betyder det lave niveau færre råvarer, teknologisk tilbageståenhed og økonomiens afhængighed af import. Vores mål er at øge andelen af forarbejdningsindustrien til 20 procent, understregede Ukraines økonomiminister, Yulia Svyridenko.

Astarta er en agroindustriel virksomhed, der opererer i otte regioner i Ukraine og er også landets førende sukkerproducent. Virksomhedens hovedaktiviteter er dyrkning, sukkerproduktion, husdyrhold, forarbejdning af sojabønner og bioenergi.

I dag lyder Astartas årlige forarbejdningskapacitet for sojabønner 230.000 ton om året.

Læs også