100 millioner til grøn omstilling i fødevaresektoren

Nu er det igen muligt at søge om tilskud til projekter, der har fokus på den grønne omstilling af fødevaresektoren i Danmark. Det skriver Landbrugsstyrelsen i en pressemeddelelse. Puljen forventes at være på cirka 100 millioner kroner.

I 2024 vil GUDP-bestyrelsen blandt andet have fokus på klima, reduceret udledning til vandmiljøet og effektiv ressourceudnyttelse. Ansøgningsfristen er torsdag den 29. februar.

Af årets nye handlingsplan for 2024 fremgår det blandt andet, at bestyrelsen vil understøtte den grønne omstilling af landbrugs- og fødevareerhvervet samt udviklingen af løsninger, der fremmer en klimaneutral fødevareproduktion, hvorfor bestyrelsen vil prioritere projekter med direkte, målbare klimaeffekter.

Vandmiljøet vil ligeledes have en fremtrædende rolle i bestyrelsens fokus for 2024, og bestyrelsen vil derfor prioritere projekter, der reducerer udledning af kvælstof, fosfor og pesticider til vandmiljøet.

Læs også