Udvidet til 40 lande på to år: Fynsk inventarproducent vil være branchens foretrukne leverandør til farestalden

Den knap tre-årige fynske virksomhed Best Farm, der producerer inventarløsninger til farestalden, har på blot to år udvidet sit forhandlernetværk til at omfatte 40 lande inklusive lande udenfor Europa. Med kompromisløs tænkning og solide testfaciliteter går adm. direktør Lars Brunse efter at være »best in class«.

På engelsk findes udtrykket »jack of all trades and master of none«, som hentyder til en person, der kan lave det meste, men som ikke nødvendigvis er ekspert i noget.

Det er også tankegangen bag flere virksomheder i dag, der bryder med tanken om at ramme bredt og derfor indskærper produktionen eller sin service til en særlig niche, hvor man kan få lov at brillere.

Det samme gør sig gældende for den endnu unge leverandør af staldinventar, Best Farm i Broby. Her udvikler og producerer man nemlig ikke bare inventar til svineproduktion, men netop med fokus på farestalden. Dermed kan man få produceret en række produkter, der specialiserer sig til de specifikke forhold og udfordringer, som farestalden medbringer.

- Når landmændene er blevet bedre til at sikre flere levendefødte pattegrise, så har moderen behov for støtte og hjælp. Det er sådan set lidt en offentlig hemmelighed, og det er der, at vi udvikler nogle produktløsninger, som er med til at gøre dagligdagen nemmere, fortæller den adm. direktør og stifter af Best Farm, Lars Brunse.

På virksomhedens hjemmeside skriver man også, at udgangspunktet for udviklingen af Best Farm-løsninger er at redde flere af de svageste pattegrise i farestalden, og at alle produkterne er designet til at fodre pattegrisen lige fra starten, hvilket er afgørende for at reducere pattegrisedødeligheden.

30 års erfaring

Best Farm er en nyligt startet agro-virksomhed stiftet af Lars Brunse. Lars Brunse har over 30 års erfaring i branchen og har været med til at udvikle flere patenter og produkter, som i dag er meget brugt i international svineproduktion.

Han er gammel krybbemand fra Faaborg Krybber og har lavet utallige støbejernsriste og foderautomater. Men gennem tiden har han også længe tænkt på at lave mere færdige løsninger til netop det område i svineproduktionen, han finder mest spændende – farestalden.

- Jeg synes, farestalden er et spændende område, og der har jeg længe tænkt, hvordan man kan gøre det nemmere for personale og pattegrisene. Og jeg har igennem 20 år kendt Villy Juhl Sørensen (adm. direktør i Polysan A/S, red.) og sammen med ham drøftede jeg mulighederne for et koncept med netop det fokus, fortæller Lars Brunse.

Det blev startskuddet til Best Farm, der blev stiftet af de to storspillere Polysan A/S og IBF A/S som medejere af virksomheden.

Lars Brunse står imidlertid i spidsen for Best Farm og den daglige drift af virksomheden.

Eksempel på produkt: Pig-Let Starter

Hos Best Farm er mantraet innovative komponentløsninger og gennemtænkte konceptløsninger, der skal skabe værdi for såvel personalet som soen og pattegrisene.

En af de produkter, som Best Farm har udviklet, er virksomhedens Pig-Let Starter. Det er en drikkekop til de små pattegrise, der giver dem mulighed for at få noget at drikke med det samme. I branchen bruges der rigtig meget klassiske vandventiler, som pattegrisene kan bruge op til 10 dage om at lære at drikke fra.

Med Pig-Let-løsningen har Best Farm skabt en drikkekop, der danner et lille vandspejl, der er direkte tilgængelig for pattegrisene, og som landmanden blot skal dreje et håndtag for, og så er der vand i samtlige kopper.

En kundetilkendegivelse fortæller, at man har reduceret pattegrisedødeligheden med omkring 50 procent for de svagfødte under 800 gram.

Internationalt islæt

Det stod i starten meget stille med kunderne for Lars Brunse og Best Farm, da man startede op i slutningen af 2021.

Som så mange andre virksomheder herhjemme, der leverer til landbruget, oplevede man, at markedskræfterne gjorde, at de danske landmænd holdt mere på deres penge og dermed ikke turde investere for meget i fornyelse af egen produktion.

- Det første år, vi startede, var et katastrofeår for alle landmænd med høje energipriser, foderpriser og alt for lave afregningspriser, så vores start, kan man sige, ramte virkelig skævt. Så det var begrænset, hvor mange der investerede i nye stalde eller renovering. Så nu har vi kunnet mærke, at det har vendt i 2023, påpeger direktøren.

Igennem virksomhedens to år har landmænd herhjemme såvel som i udlandet imidlertid fået øje på Best Farms produkter, og man har nu mere end 40 lande på leveranceordrerne.

- Nu kommer frugten af det arbejde og investering, der har været i Best Farm gennem de seneste to år, ved at vi er udkommet i 40 lande og sælger vores produkter. Det er jo glædeligt, at jeg kan åbne min mail, og så ligger der en ordre fra Canada, en ordre fra Sydkorea eller Grækenland, så er det bare virkelig fedt, siger Lars Brunse.

Han ser særligt Asien som et kæmpe potentiale med den store svineproduktion med forældede systemer. Imidlertid fokuserer virksomheden mest på det europæiske marked, og især hjemmemarkedet Danmark, efter at investeringslysten er tilbage hos danske landmænd.

Best Farms testfarm

Ved årsskiftet er der imidlertid sket en ændring i ejerforholdet.

Lars Brunses 30 år i branchen har skabt ham et stort netværk. En af dem, han har været meget i kontakt med, er den tidligere formand for Danske Svineproducenter, Torben Hauskov. Den tidligere formands svinebesætning har da også været en af de første, der testede virksomhedens produkter i den tidlige opstartsfase. Og nu har Torben Hauskov købt sig ind i virksomheden som medejer.

- De to første år har været fantastiske at have IBF med i førertrøjen som hovedaktionær i Bestfarm, da der var et stort behov for dem som det økonomiske stærke bagland. Men nu har Torben Hauskov og jeg indgået et samarbejde, hvor IBF går ned i aktieandel, så vi har kunne få flere med på ejerholdet, forklarer direktøren.

Som del af det nye ejerskab vil Torben Hauskovs bedrift fremadrettet blive anvendt som virksomhedens »testfarm«, hvorfra alle produkter testes i praksis, inden de ender ud hos kunderne.

Jeg tænker vel også, at der er noget troværdighed i, at en tidligere formand for Danske Svineproducenter er gået med ind i ejerkredsen, og at han selv er med til at teste produkterne?

- Helt bestemt. Var jeg gået ud og lavet nogle »Bilka-løsninger«, og det ville medføre en masse problemer, så havde Torben aldrig gået med ind i det. Han har tillid til, at vi kommer med de rigtige løsninger, og vi er fuldstændig enig, når vi tester.

Høje forventninger til 2024

Ordrerne fortsætter med at vælte ind hos den fynske inventarproducent. Særligt efter at virksomheden havde stand med på NutriFair, har det givet et ekstra ryk.

Derfor tror man fra ledelsens side også, at 2024 bliver et stort vækst-år, hvor man endda har budgetteret med en fordobling af omsætningen, ifølge direktøren, samt har en masse andre spændende ting på vej.

- Vi har indgået nogle strategiske samarbejder i Danmark, hvor vi skal udvikle farestier sammen med de her samarbejdspartnere. Så i stedet for, at jeg går ud og sælger inventar, så er der nogle af mine samarbejdspartnere, der går ud med komplette løsninger, som vi er med til at levere til, fortæller Lars Brunse.

Og udlandseventyret fortsætter også. Her har han for nyligt været i Ukraine for at besøge Goodvalley, hvor han leverede en hel farestald selv til det danske storlandbrug.

Derudover er Lars Brunse inviteret til at være gæstetaler ved en stor svinekongres i Canada i starten af februar.

Læs også