Danish Agro overskudsdeklarerer 43 mio. kr. til medlemmerne

Rekordhøj egenkapital og en række solide nøgletal betyder, at Danish Agro kan sende 43 millioner kroner tilbage til medlemmerne i overskudsudlodning.

Bestyrelsesformand i Danish Agro, Jørgen H. Mikkelsen, er tilfreds med, at der kan sikres udlodning til medlemmerne på trods af et udfordrende 2023. Det skriver Danish Agro i en pressemeddelelse, i forbindelse med grovvarekoncernens årsregnskab.

- Som andelsselskab er det vigtigt for os, at vi kan præmiere vores medlemmer, når de økonomiske forudsætninger er til stede. Trods et udfordrende år i 2023 er det yderst positivt, at soliditeten i Danish Agro koncernen er steget til rekordhøje 32,8 procent. Det medfører, at vi endnu en gang er i stand til at tilgodese vores medlemmer gennem overskudsudlodning med 25 procent af overskuddet efter skat og minoritetsinteresser. Helt præcist sender vi 43 millioner kroner tilbage til medlemmerne, siger han.

I 2023 justerede Danish Agro efter et langt forarbejde i delegeretforsamlingen sin udlodningspolitik, da den forudgående model ikke indeholdt en politik for udlodningen, når soliditetsgraden overstiger 35 procent.

Kontant udlodning

De nye vedtægter betyder blandt andet, at andelshavere fremover kan få kontant udlodning af den del af andelskapitalen, der overstiger en million kroner. Samtidig får andelshavere mulighed for at få kontant udlodning af overskudsdeklareringen, når soliditetsgraden i et regnskabsår ligger over 35 procent.

- Forudsigelighed er en vigtig hjørnesten i Danish Agros udbyttepolitik. Derfor har det været afgørende at få en politik på plads, der sætter linjerne for, hvad der skal ske, når vi forhåbentlig i den nærmeste fremtid får en soliditetsgrad på over 35 procent, siger Jørgen H. Mikkelsen.

Danish Agro står både finansielt og kommercielt stærkt ved indgangen til 2024 og sætter sig høje finansielle mål for det kommende år.

- Vi har ambitioner om at skabe så meget værdi for vores medlemmer som muligt. Det skal ske i dagligdagen gennem et værdiskabende samarbejde med os, og så sigter vi efter at kunne sikre overskudsudlodning ved årsregnskabets afslutning. For 2024 forventer vi et resultat før skat i niveauet 500 millioner kroner og en soliditetsgrad i niveauet 34-36 procent, siger han.

Danish Agro har i de seneste fem år udloddet mere end 500 millioner kroner til medlemmerne.

Læs også