Rådgivningsvirksomhed øger bundlinjen betydeligt

Fondsmæglerselskabet Agrocura A/ S har oplevet vækst i regnskabsåret for 2023.

Virksomheden, hvis funktion består i at yde investeringsrådgivning - herunder at rådgive og anbefale den enkelte kunde omkring finansielle instrumenter og råvaremarkedet og udviklingen heri – har opnået et resultat før skat på 1,7 millioner kroner fra 100.000 året før. Resultatet efter skat lyder på 1,3 millioner kroner.

Dermed møder fondsmæglerselskabet sine forventninger for 2023 og anser resultatet for tilfredsstillende ifølge ledelsesberetningen.

- Det højere resultat i forhold til sidste år kan primært henføres til stigende gebyr- og provisionsindtægter, som skyldes øgede aktiviteter på rådgivning samt større vækst på abonnementer, skriver ledelsen yderligere i rapporten.

For regnskabsåret 2024 forventer Agrocura et resultat før skat på cirka 2 millioner kroner.

Læs også