Biogasgigant starter international udvidelse med tysk opkøb

BioCirc har netop erhvervet virksomheden North-Tec, der er en førende EPC- og automatiseringsforretning i Tyskland. Med integrationen af North-Tec tager BioCirc et afgørende skridt i retningen af at transformere virksomhedens aktiver til, hvad man selv kalder for fremtidens automatiserede biogasproduktion.

Biogasproducent- og energiudvikleren BioCirc Group, der sidste år erhvervede otte biogasanlæg, har nu taget sit første skridt ud på det internationale opkøbsgame ved ervervelsen af den tyske virksomhed North-Tec, der skal være med til at automatisere en del af BioCircs biogasprocesser.

Bertel Maigaard, adm. direktør for BioCirc Group, udtaler:

- Integrationen af North-Tecs ekspertise inden for EPC1 og deres avancerede softwareløsninger er en milepæl for BioCirc. Det styrker vores kapacitet til at udvikle og implementere nye biogasteknologier, giver os dybe kompetencer i energistyring og accelererer vores ekspansion internationalt. Med store anerkendte EPC-projekter som Naturbiogas Sode (35 millioner kubikmeter) og Naturbiogas Tværmose (13 millioner kubikmeter), er opkøbet også et strategisk skridt i vores position som en international leder i biogassektoren, siger han i en pressemeddelelse.

Med integrationen markerer BioCirc en væsentlig udvidelse af sin rækkevidde. Fra en solid dansk base til en europæisk tilstedeværelse understreger dette skridt virksomhedens ambition om at være en førende aktør på det europæiske og nordamerikanske marked.

- Opkøbet demonstrerer vores strategiske ønske om at være en aktør med aktiviteter i flere dele af værdikæden. Vi tror på, at vi med DLG i ryggen og North-Tec som innovationspartner kan føre an i den grønne omstilling på et internationalt plan. Helt konkret øges kompetencerne internt, og med opkøbet går vi fra at være 180 til omkring 270 medarbejdere, tilføjer Bertel Maigaard.

Nye teknologiske muligheder

Biogas spiller en afgørende rolle i landbrugets bestræbelser på at nedsætte CO2-aftrykket. Som en vedvarende energikilde har biogaspotentialet til at transformere den måde, hvorpå landbruget producerer energi, håndterer affald og mindsker påvirkningen af miljøet.

Med integrationen af North-Tecs teknologier og BioCircs ekspertise åbnes der nye muligheder for at udnytte disse ressourcer.

North-Tec har særlige kapaciteter inden for automatisering og digitalisering af biogasanlæg. Med den tyske virksomhed som teknologipartner vil BioCirc kunne optimere biogasproduktionen, hvilket resulterer i en markant forbedring af energiudbyttet.

Om BioCirc Group

BioCirc er en cirkulær bioøkonomisk virksomhed, hvis formål er at etablere og producere grøn energi i form af el, gas, brændstof og varme. BioCircs ambition er at etablere landbaserede cirkulære energiklynger, der sikrer en fuld grøn omstilling lokalt.

Virksomheden har kontorer i Middelfart og København og har med opkøbet af North-Tec omkring 270 ansatte. Med opkøbet af Frijsenborg Biogas i slutningen af 2023 har BioCirc i dag otte biogasanlæg i Danmark, og virksomhedens vækst i biogassektoren forventes at fortsætte i årene frem. Med de otte anlæg er BioCircs årlige biogasproduktionskapacitet på cirka 170 millioner kubikmeter grøn gas, og BioCirc leverer dermed, hvad der svarer til omkring 120.000 husstandes årsforbrug.

Digital forstærkelse

Et andet nøgleelement i integrationen af North-Tec er virksomhedens kompetencer inden for digital overvågning og balancering af elnettet. North-Tec har allerede implementeret denne teknologi i en del af det tyske energimarked.

For BioCirc, som sigter mod at etablere landbaserede energi-øer, er North-Tecs teknologi afgørende. Det vil i højere grad muliggøre en intelligent og fleksibel kombination af forskellige energiformer såsom strøm, gas, brint og metanol.

Ved hjælp af North-Tecs platform kan BioCirc dynamisk justere energiproduktion og -distribution baseret på realtidsdata. Det sikrer en mere effektiv, sikker og bæredygtig energiforsyning, hvilket er essentielt i BioCircs kommende landbaserede energi-øer.

Sigter mere mod udlandet

Integration af North-Tec vil også styrke BioCircs position i Tyskland. North-Tec har allerede etableret et robust netværk, og virksomhedens kompetencer inden for etablering af store energianlæg vil være essentiel for BioCircs mål om at indtage flere store markeder.

Opkøbet vil muliggøre en endnu hurtigere og mere effektiv implementering på tværs af landegrænser.

- Partnerskabet åbner døre for nye muligheder og samarbejder, og DLG og North-Tecs tyske forbindelser giver os en unik platform til at udvide vores aktiviteter og påvirke den grønne omstilling internationalt, understreger Bertel Maigaard.

BioCirc og North-Tecs integration markerer ikke blot et nyt kapitel for BioCirc, men vil være med til at præge hele biogasindustrien i en mere fremadsynet retning, hvor BioCirc vil sætte en ny standard for fremtidens biogasproduktion.

Læs også