DLG præsenterer ny koncernstrategi

Fremtidens forretning skal bygges op omkring bæredygtige løsninger. Det er budskabet fra DLG, der har offentliggjort sin nye strategi, Creating the Future 2030.

Frem mod 2030 vil DLG fortsætte de seneste års vækst og investere betydeligt i bæredygtige løsninger. Foto: Daniel Barber

To milliarder kroner.

Så meget vil DLG investere i den bæredygtige omstilling frem mod 2030.

Samtidig samler grovvarekoncernen forretningsområderne Agribusiness og Premix & Nutrition i forretningsenheden Food, mens Energy og Retail deles op i to forretningsenheder, Energy og Housing. Det betyder i praksis et øget fokus på energi- og byggeriafdelingen, på lige fod med landbrugsafdelingen.

- DLG er af mange kendt som et landbrugsselskab, men vi er mere og andet end det. Med den nye strategi sætter vi en tydelig streg under, at energi og byggematerialer er vigtige forretningsområder for DLG, og det vil fortsat være dér, hvor vi ser en betydelig del af væksten de kommende år, udtaler DLG’s administrerende direktør, Kristian Hundebøll, i en pressemeddelelse.

Tredelt forretning

DLG omsatte i 2021 for 59 milliarder kroner, og mere end to tredjedele af omsætningen blev genereret uden for Danmarks grænser. Koncernens aktiviteter er primært fødevarerelaterede, mens 40 procent kommer fra salg af energiprodukter og byggematerialer (tidligere Energy & Retail) - et forretningsområde der tegnede sig for 80 procent af indtjeningsvæksten i den seneste strategiperiode og dermed har været en betydelig vækstmotor for koncernen.

- Den grundlæggende styrke i vores forretningsmodel er, at vi har bygget koncernen op om tre robuste forretningsområder, som dækker fundamentale behov for fødevarer, energi og tag over hovedet. Det gør, at den underliggende efterspørgsel er stabil, og samtidig giver bredden i forretningen os styrken til at modstå de udsving, vi indimellem oplever i markedet, fortæller direktøren.

Ny definition på DLG

Ifølge DLG er bæredygtighed en kommerciel mulighed, og det skal være en hjørnesten i forretningen i fremtiden. Derfor vil koncernen over de kommende år fortsætte med at udvikle forretningen og servicere de eksisterende behov i markedet, men samtidig sætte sig i førersædet i den grønne omstilling.

- Det er nu, vi skal definere fremtidens DLG-koncern. Vi skal fortsætte væksten, men på en ansvarlig måde. Creating the Future 2030 er en strategi, som i høj grad er drevet af værdier og et ønske om at tage samfundsansvar, men hvor vi samtidig stræber efter at fortsætte den positive udvikling, der har været i forretningen de seneste år, udtaler bestyrelsesformand Niels Dengsø Jensen.

Da DLG offentliggjorde bæredygtighedsplanen Zero i 2021, forpligtede koncernen sig samtidig til at opfylde Paris-aftalens mål om at begrænse den globale temperaturstigning til 1,5 grader. Det skal blandt andet ske ved at omstille til grøn elektricitet og fremme brugen af vedvarende energiformer. I foråret 2022 har DLG tilsluttet sig Science Based Targets Initiative og indsendt en ansøgning til for at få målene valideret.

Læs også