Oversøgt for over 300 millioner kroner: - Det bliver ikke muligt at imødekomme alle ansøgere

Som det lød i begyndelsen af august, så er pulje til grønne slagtesvinestalde kraftigt oversøgt i år. Landbrugsstyrelsen melder, at der er søgt om projekter for mere end 400 millioner kroner i pulje på 85 millioner kroner.

Efter fire års pause blev det i år igen muligt for landmænd at søge om tilskud, hvis de ønsker at modernisere deres slagtesvinestald, og gøre den mere miljøvenlig. Ansøgningsrunden sluttede i begyndelsen af august, og regeringen havde afsat 85 millioner kroner til ordningen.

Allerede kort efter ansøgningsrunden stod det klart, at ordningen var oversøgt. Rådgivningsvirksomheden Byggeri og Teknik kunne således melde ud, at den alene havde oversøgt moderniseringsordningen til slagtesvin med 40 millioner kroner, og man forventede, at ordningen var oversøgt med fire-fem gange dens størrelse på landsplan.

Den endelige status over ordningen har Landbrugsstyrelsen nu en måned efter gjort op. Og fra Byggeri og Teknik ramte man helt rigtigt. I alt har 89 svineproducenter i år søgt Landbrugsstyrelsen om tilskud for mere end 400 millioner kroner. Pengene skal bruges til byggeprojekter, der nedbringer udledningen af ammoniak og metan pr. slagtesvin.

Fra Landbrugsstyrelsen lyder det, at pengene vil blive fordelt efter vurdering af projekternes beregnede miljøgevinst.

- Med ansøgninger for over 400 millioner tilskudskroner, har Landbrugsstyrelsen desværre ikke mulighed for at imødekomme alle ansøgere. Vi vurderer ansøgningerne ud fra princippet om, at de projekter, der har den største miljøeffekt, kommer forrest i køen. Hvis miljøeffekten per tilskudskrone er lige stor på to projekter, vil det projekt, som får det største tilskud blive prioriteret, indtil de 85 mio. kroner er fordelt, siger Ivan Volf Vestergaard, der er teamleder i Landbrugsstyrelsen.

Størst interesse for helt nye stalde

Der er flest landmænd, der har søgt støtte til at bygge nye stalde, og her er der også flest tilskudskroner i puljen. 47 landmænd har søgt om i alt 268 millioner kroner til at bygge helt nye stalde.

Tilsvarende har 42 landmænd søgt om i alt 133 millioner kroner for at få finansieret en grøn tilbygning til deres eksisterende staldanlæg.

Der er i alt 51 millioner i puljen til nybygning af slagtesvinestalde, mens 34 millioner kroner er øremærket tilbygning.

For at få tilskud skal de nye stalde være indrettet med grønne teknologiløsninger fra en omfattende liste. Stalden kan for eksempel udstyres med et drænet gulv med spalter og anlæg til gyllekøling, som kan nedbringe mængden af den klimaskadelige metan, samt et kemisk luftrensningsanlæg, der opfanger ammoniakdampene i stalden. Sådan en løsning er med til at sænke udledningen af ammoniak til omgivelserne.

Kritik af ordningen

Fra rådgivningsvirksomheden Byggeri og Teknik lød der i sidste måned kraftig kritik af ordningen. Fra virksomhedens direktør Flemming Hedegaard lød det, at der i ordningen manglede nogle »parathedskriterier«. 

- Det betyder, at det er store ansøgninger med mange stipladser, der er søgt til, og det betyder med ret stor sikkerhed også, at en del af projekterne aldrig bliver til noget, og det er skidt for erhvervet og for de ansøgere, der ikke kommer i betragtning på grund af »fantasiprojekter«. Vi skal have nogle parathedskriterier med i fremtiden, så ansøgere er mere klar til at sætte projekterne i værk, lød kritikken i begyndelsen af august fra Flemming Hedegaard.

lasse@effektivtlandbrug.dk
telefon +45 61 22 67 35

 

Læs også