Penge til lokale projekter på landet

Indenrigs- og Boligministeriets Landdistriktspulje støtter nordjyske og midtjyske projekter med i alt 10,3 millioner kroner.

Det er ansøgninger om støtte til landsbylivet fra Indenrigs- og Boligministeriets Landdistriktspulje, som har givet pote, så 14 nordjyske projekter og 10 midtjyske projekter får henholdsvis 5,8 og 4,5 millioner kroner.

De midtjyske projekter er blandt andet beliggende i Lemvig Kommune, Holstebro Kommune og Hedensted Kommune. Tilsammen modtager de cirka 5,8 millioner kroner i støtte til projekter, der kan skabe et godt landsbyliv nu og i fremtiden.

I denne ansøgningsrunde støtter puljen projekter, der kan fastholde eller udvikle lokale kultur- og fritidstilbud, og som understøtter omstilling og udvikling af landsbyer og mindre bysamfund i landdistrikterne.

- Vi har endnu en gang modtaget rigtigt mange gode projektforslag. Vi kan særligt se, at der er stort fokus på et aktivt fritidsliv med et mangfoldigt udbud. Det vidner om et dynamisk foreningsliv, som prioriterer at forny sig og har øje for lokale ønsker og behov, siger formand for Det Rådgivende Udvalg for Landdistriktspuljen, Finn Jorsal.

Styrke lokal kultur og fritidsliv

I Nordjylland ligger projekterne blandt andet i Thisted Kommune, Læsø Kommune og Hjørring Kommune. Tilsammen modtager de cirka 4,5 millioner kroner i støtte til projekter, der kan skabe et godt landsbyliv nu og i fremtiden.

- Det er vigtigt, at man i landsbyerne har mulighed for at styrke det lokale kultur- og fritidsliv, som igen spirer efter en lang periode med nedlukning. Det har stor betydning for danskernes livskvalitet at have gode, nære tilbud, som understøtter alle faser i livet, i alle egne af landet, siger Bolig- og indenrigsminister Kaare Dybvad Bek.

Landdistriktspuljen havde den 30. juni 2021 frist for ansøgninger om støtte til forsøgsprojekter. Bolig- og Planstyrelsen modtog i alt 99 ansøgninger, som ansøgte om i alt 50,4 mio. kr.

Læs også