Hvad bringer fremtiden?

Den viden vil gøre mange beslutninger lettere. Svaret på spørgsmålet er centralt i din beslutning om, hvordan du forholder dig til kommende dyrevelfærdskrav.

Af Carsten Aarup, miljørådgiver og strategisk rådgiver, Agri Nord

Vi kender overgangsreglerne i bekendtgørelse om mindstekrav til hold af kvæg. Flere regler træder i kraft den 1. juli 2022, andre den 1. juli 2024, og de sidste regler træder i kraft i 2034. Det er regler, som du er nødt til at forholde dig til.

Lever dit produktionsanlæg ikke op til reglerne, skal du beslutte dig for, hvad du skal gøre. Der er mange elementer i denne beslutning.

Efter min vurdering skal du blandt andet vurdere afsætningsmulighederne i fremtiden, om der kommer andre relevante regler, der kan have indflydelse på din forretning, er der flaskehalse i produktionen i dag, og er der nogen, der vil overtage din gård med opdateret produktionsforhold?

Din beslutning forbedres med datagrundlaget, der ligger til grund for beslutningen. Det gælder altså om at skaffe så meget viden som muligt, så du øger sandsynligheden for, at du træffer den rette beslutning og foretager de rigtige investeringer. Det er din virksomheds fremtid, der er i spil.

En attraktiv arbejdsplads

For at belyse dette skal indsatsen lægges på den fremtidige strategi i din forretning. Det bedste sted at starte er at lave en analyse om dine stærke og svage sider samt analysere trusler og muligheder. Det giver et stærkt billede af din nuværende situation.

I denne analyse skal du også forholde dig til omverdenen (muligheder og trusler). Ting, som du ikke selv har direkte indflydelse på. Det kan for eksempel være klimakrav eller krav i forbindelse med vandplanerne, men også muligheder for eventuelt tilskud til en ny stald.

Den gode arbejdsplads er også en del af beslutningsgrundlaget. Du er i konkurrence med dine kolleger om de bedste talenter, så en attraktiv arbejdsplads er også værd at stræbe efter.

En målsætning der skal passe med dine fremtidige investeringer. Selv om det bliver mere effektivt, så er du stadig afhængig af arbejdskraft. Kan du tiltrække de rette talenter, så står du med et godt afsæt til fremtidens fødevareproduktion.

Klar til fremtidens krav

Helt grundlæggende skal du vurdere om din nuværende produktionsform er tilpasset til fremtidens krav og efterspørgsel. Hos nogen er svaret indlysende, men hos de fleste vil det være et godt sted at starte.

Hvordan bruger du bedst dine aktiver i fremtiden, hvad er det, du brænder for at lave, hvordan ser din bundlinje ud i fremtiden også videre.

I dit virksomhedsliv er du et sted nu, som helt sikkert er anderledes, end dengang du startede som landmand.

Dyrevelfærdskravene kan efterleves drypvist efterhånden, som de bliver gældende, eller du kan lave en langsigtet strategi for, hvordan du på nuværende tidspunkt forventer at ville opfylde kravene.

Det er god ledelsesskik at være klar til fremtiden, så bliv på den bane og lav en langsigtet strategi og meld din beslutning ud til dine interessenter.

Læs også