Vurderingsstyrelsen ændrer vurderingskategorien af din ejendom

Men Vurderingsstyrelsens nye ejendomsvurdering har ikke ændret din ejendoms notering ifølge landbrugsloven.

Ændringen i ejendomsvurderingen sker som følge af ny ejendomsvurderingslov. Dette har ikke nogen indflydelse på din ejendoms notering efter landbrugslovgivningen. 

Her er det fortsat ejendommens notering i Geodatastyrelsens matrikelregister som landbrugsejendom, der er afgørende. Noteringen bestemmer, at ejendommen reguleres efter landbrugslovens regler. Herunder gælder også reglerne om bopælspligt.

En ændring af ejendommens vurderingskategori medfører ikke, at ejendommens notering som landbrugsejendom i matriklen kan ændres. Det er fortsat landbrugslovens hovedprincip, at ejendomme over to ha er noteret som landbrugsejendom.

Hvis du er i tvivl om din ejendoms notering i matrikelregistret, kan du slå den op på matrikel.info.

Læs også