Landmand – hvordan udvikler du din faste ejendom?

Spiras, Geopartner og Nodo Arkitekter inviterer 29. februar og 6. marts i henholdsvis Odense og Rødekro til fyraftensmøde for alle landmænd – både professionelle og deltidslandbrug. Mødet sætter fokus på, hvorvidt den enkeltes landbrugsjord jord er i spil, eller om den skal komme det.

Samfundet er i disse år inde i en stor transformation, hvor landbrugsarealer kommer i spil til ændret anvendelse. Det gælder især erhvervs- og byudvikling samt udvikling af nye energianlæg med tilknyttet infrastruktur.

Der er massiv interesse for de arealer, som ligger optimalt til for eksempel: - Nyt erhvervsområde, - Nyt boligområde, - Nye ladestandere & serviceanlæg, - Biogas & PTx-anlæg, - Arealer til Sol & vindprojekter, - Batteri og lagring og andet infrastruktur som led i den grønne omstilling.

- Vi oplever mange lodsejere, der bliver overraskede, når en udvikler kontakter dem direkte med henblik på at få lyst rettigheder eller køb og leje af arealer til nye formål, fortæller Spiras’ afdelingschef for udvikling, Anders Andersen, der er én af indlægsholderne på de to fyraftensmøder, der afholdes henholdsvis 29. februar i Odense og 6. marts i Rødekro.

Ved at være på forkant med udviklingen i områder med ejede arealer kan den enkelte lodsejer være med til at præge udviklingen og sikre, at en større del af værdierne ved udviklingen tilfalder den enkelte lodsejer.

- Denne udvikling er spændende, men ikke uden risici. Dette vil vi belyse nærmere. Mødet er målrettet lodsejere, som vil vide mere om de muligheder og risici, der er ved at udvikle landbrugsjord til nye formål, tilføjer Anders Andersen.

Se mere på www.spiras.dk

Læs også