Bliver huset som forventet eller er der udfordringer med energi og varme?

Det er i dag et lovkrav, at alle nye huse skal have lavet en energiberegning og et energimærke. Det at få et energimærke behøves ikke være dyrt og ressourcekrævende, du skal blot have foretaget en energiberegning i idéfasen og holde hovedet koldt i forhold til regler og krav, når byggeriet bliver til virkelighed.

Af byggetekniker Niels Houe Møller, Tegnestuen Birk - en del af Byggeri & Teknik I/S, Herning

ENERGI Energimærkning af nye boliger har været lovpligtig siden 2006.

Det har været let at gå til i mange år, både for håndværkere og selvbyggere. Med lidt ekstra isolering og almindelig sund fornuft, så kunne bygningen godt overholde energikravet.

Men i de seneste udgaver af Bygningsreglementet er der kommet skrappere krav og mere nødvendig dokumentation, for at bygningen kan få sit energimærke. Vi oplever hos Tegnestuen Birk, at flere kommer i klemme, når energikonsulenten laver en gennemgang og faktisk dumper flere huse det lovpligtige energimærke.

Der er, som udgangspunkt, 3 grundkrav, som alle skal være opfyldt:

1.              Energiforbruget må ikke overstige en forudbestemt værdi.

2.              Husets ydre ramme (klimaskærmen) skal overholde et minimumskrav til isoleringsevne.

3.              Man skal sikre, at husets beboelsesrum ikke bliver for varme på de varmeste dage.

Når et nyt hus kommer ind i sin designfase, så kommer ønsker om store vinduespartier, sydvendte terrasser, opholdsrum og maksimal pladsudnyttelse. Ikke mindst byggesummen og maksimalt udbytte af investeringen er en stor faktor i planlægningsfasen.

Når specifikke ønsker eller krav til drømmehuset blandes sammen med bygningsreglementets ufravigelige krav, så er der en stor kabale, som skal gå op, for at finde den bedst mulige konstruktion – både byggeteknisk og ved køb af tekniske anlæg.

 

En skræddersyet løsning

Hos Tegnestuen Birk laver vi en indledende energiberegning efter idéskitsen. Det er vigtigt at kende til så mange faktorer, så tidligt som muligt og dermed finde en løsning på det, som giver udfordringer. Det sparer tid og penge senere i processen, at alting kan tilpasses hinanden. En slags skræddersyet løsning.

Når byggetegningerne er ved at være færdige til håndværkere eller licitation, så ligger der en liste med helt specifikke krav, som skal overholdes for at energikravene med sikkerhed kan opfyldes.

Det kan for eksempel være:

•                Isoleringskvalitet og tykkelser

•                Vinduers U-værdier

•                Krav til soldæmpet glas

•                Damspærrens tæthed i samlinger

•                Er der behov for varmepumpe og supplerende solceller, så er det produktspecifikt beskrevet, hvilke nøgletal der skal overholdes

 

Desværre kan der let opstå problemer i forhold til energimærket, hvis disse krav ikke kommunikeres ud og præciseres over for leverandører til byggeriet. Det er en ganske naturlig ting, at håndværkere bruger deres erfaring og knowhow fra andre byggepladser. Men den løsning, som er helt rigtig til det ene byggeri, kan være helt forkert til det næste. Og kan i yderste konsekvens betyde dyre reparationer eller udskiftninger, før energimærket kan udstedes.

 

Typiske fejl og misforståelser

En af de fejl, som er gennemgående, er manglende anvendelse af soldæmpet glas. Glasset har den funktion, at varmestålingen fra solen blokeres i en vis grad og gør det mere behageligt i huset om sommeren og på solrige dage. Beregningsmæssigt skal det bevises, at der ikke er mere end 27 grader i 100 timer om året og 28 grader i 25 timer om året. Er der større vinduer mod syd, øst eller vest, så foreskrives soldæmpet glas næsten hver gang. Desværre sker det oftest, at vinduesfabrikanten ikke får den information og dermed sættes vinduer i ordre og i huset, som ikke overholder kravene.

Varmeforsyningen til huset er også kilde til misforståelser. Har man et nyt stuehus på landet, så kan det virke ulogisk, at en varmepumpe i stalden eller et velfungerende halmfyr sjældent kan bruges – og dermed spare indkøb af en dyr varmepumpe. Regler og beregningskrav er desværre sammensat sådan, at anvendelse af eksisterende varmeanlæg næsten er blevet umuligt. I så fald bliver et større solcelleanlæg og massive isoleringstykkelser nødvendigt for at kompensere et teoretisk højere beregnet energiforbrug.

En god og tæt dampspærre er også noget, som er blevet mere og mere aktuelt for at få stramme energikrav overholdt. Faktisk kan der spares op til 10 procent på det beregnede energiforbrug, hvis damspærren regnes mere tæt end bygningsreglementets krav. Det giver mulighed for slankere konstruktioner, men kræver at huset trykprøves tidligt i forløbet for at sikre, at det super tætte krav kan overholdes. Oftest trykprøves der først lige før indflytning, og så er lofter og lister monteret. Hvilket gør det svært eller umuligt at udbedre uden store omkostninger til følge.

Opfølgning og kontrol

Konklusionen er, at de fleste huse kan optimeres til at overholde energimærket, uden at bruge voldsomt tykke isoleringslag eller dyre specialprodukter. Det kræves bare, at der skrues på alle knapper – og det kræver opfølgning og kontrol i forløbet, så alle leverer det, som er forudsat.

Tag derfor fat i din rådgiver, så tidligt i forløbet som muligt, og få fastlagt de krav og konstruktioner, som gør dit nye hus til et drømmehus. Det er så lidt, der skal til, for at det hele harmonerer og udnyttes bedst muligt. Hos Tegnestuen Birk har vi mange års erfaring i at optimere din boligløsning, så huset energimæssigt kommer så let i mål, som muligt.

Læs også