Kan modtage byggeaffald i Ringkøbing

Kingo Recycling har etableret nyt modtageanlæg til bygge- og industriaffald.

Kingo Recycling, som genanvender bygge-, anlægs- og industriaffald, har købt Heager Maskinstation med fire hektar jord til det formål at åbne et modtageanlæg i Ringkøbing. Anlægget bliver det eneste af sin slags i området.

Det er Kingo Recyclings salgskonsulent, Gert Amdi Kjeldsen, der kommer til at stå i spidsen for det nye modtageanlæg i Ringkøbing, som åbnede den 1. november.

- Der er ikke andre modtageanlæg i området, så det er oplagt at servicere den del af landet og sørge for, at affald og forurenet jord håndteres og behandles til gavn for miljøet. Vi vil så vidt muligt genanvende alle produkter. Lige nu genanvender vi 99 procent, siger Gert Amdi Kjeldsen.

Med opkøbet af Heager Maskinstation medfølger en miljøgodkendelse, som betyder, at Kingo Recycling i første omgang kan modtage beton, tegl og brokker til genanvendelse. Derudover har virksomheden fået tilladelse til at håndtere industriaffald. Kingo Recycling vil snarest søge om at udvide miljøgodkendelsen, så de også kan modtage slam, olievand og forurenet jord – affaldsprodukter, som de allerede behandler i Silkeborg og Aalborg.  

- Vi skal hjælpe Kommunen, vognmænd og entreprenører med at få styr på jordforureninger og bygge-, anlægs- og industriaffald i området, og jeg regner med, at vi får skabt en del arbejdspladser. Målet er, at anlægget er oppe at køre på niveau med Silkeborg og Aalborg inden for tre år, siger Gert Amdi Kjeldsen.

Plads til forurenet jord

I Kingo Recyclings nye modtageanlæg går man snart i gang med etablering af en plads på godt 19.000 kvadratmeter, hvor forurenet jord og slam skal håndteres. Ligesom virksomhedens to andre modtageanlæg bliver pladsen sikret med en membran, så forurenet vand ikke kan sive ned i undergrunden. I stedet recirkuleres vandet i et lukket system, hvor det renses og genanvendes. Derudover bliver en eksisterende hal på matriklen på godt 1.100 kvadratmeter lavet om til sorteringshal, hvor blandt andet gips, glas, træ, isolering, plastik, jern, vinduer og andet industriaffald skal sorteres.

cc

Læs også