Nye skærpede regler ved byggeansøgninger

Brug af certificerede brandrådgivere og statikere ved ansøgning om byggetilladelse kan medføre udfordringer, påpeger bygningsrådgiver.

BYGGETILLADELSE Ved årsskiftet til 2020 blev BR 18 fuldt implementeret, og kommunerne kan således ikke længere myndighedsbehandle byggeansøgninger i brandklasse 2, 3 og 4 uden at der er tilknyttet en certificeret brandrådgiver. Og det samme gør sig gældende for konstruktionsklasserne 2, 3 og 4, hvor der skal tilknyttes en certificeret statiker.

- Det giver p.t. nogle udfordringer for mange ansøgninger om byggetilladelser, at der skal tilknyttes eksterne certificerede personer, fortæller Tina Seligmann Petersen, bygningsrådgiver i Agrovi.

- Dels er det, tilføjer hun, en ekstra omkostning, og dels er der på landsplan endnu ikke uddannet så mange certificerede brandrådgivere/statikere, hvilket kan give ventetid på flere måneder på at få indsendt sin ansøgning.

Tina Seligmann Petersen oplyser dog i den forbindelse, at der med hensyn til de certificerede statikere er lavet en overgangsordning indtil 30. juni 2020, hvor de eksisterende anerkendte statikere kan bruges.

Brand- og konstruktionsklasser

Byggeriets brandklasse bestemmes ud fra dens anvendelseskategori og risikoklasse, og det har endvidere betydning om de valgte byggemetoder er simple og traditionelle. Samt hvilke brandtekniske installationer der anvendes.

Konstruktionsklasserne bestemmes ud fra konsekvensklasse, kompleksitet (simpelt eller kompleks) og erfaringer med konstruktionstypen (traditionelt/utraditionelt).

- På bygningsreglementet.dk ligger bygningsreglementet og dens vejledninger, og her kan man læse mere om emnet, fortæller Tina Seligmann Petersen, der – ligesom kollegaerne hos Agrovi – også kan hjælpe vej gennem paragraf-junglen, hvis man har byggeplaner.

jhal

Læs også