Vestermølle udvider på flere fronter

Restaureringer af gamle bygninger, samt flytning og genopførelse af andre, fortsætter på Vestermølle i Skanderborg

Riddersalen på Vestermølle i 2010 og i dag efter restaureringen. Det er ikke første gang, der sker istandsættelse af en forfalden bygning på Vestermølle ved Skanderborg. Riddersalen på Vestermølle i 2010 og i dag efter restaureringen. Det er ikke første gang, der sker istandsættelse af en forfalden bygning på Vestermølle ved Skanderborg.

Der er gang i en masse på Vestermølle ved Skanderborg. Forbipasserende kan for tiden følge byggeriet syd for Sønderbækken, hvor en 60 kvadratmeter stor kampestensbygning, som for nogle år siden blev nedtaget i Gram i forbidelse med udstykning af grunde, er bed at blive genopført.
Det er Vestermølle Håndværkerlaug, der står bag projektet, der er økonomisk støttet af en række parter. Ad den vej er det blevet skaffet et millionbeløb til byggeriet. Der foruden bygningen omfatter indretningen med smedje, blæsebælg, esse, ambolt m.v.
Smedjen kommer til at rumme en udstilling, som vil fortælle især folkeskolens afgangsklasser om de uddannelses- og karrieremuligheder, der tilbydes i de praktiske fag indenfor håndværk, transport, landbrug og handel.
På sigt er målet, at man i samarbejde med Møllelauget vil etablere en produktion af eget råjern til forarbejdning i smedjen. Det kan udvindes af okker, som findes på Vestermølle, og myremalm, som kan hentes flere steder i Jylland.
Håndværkerlaugets medlemmer udfører selv tømrerarbejdet, ligesom man senere også vil stå for oprydning af byggepladsen og genetablering af havearealet.
I den forbindelse søger man frivillige, til at hjælpe med arbejdet.

Historisk kro til Vestermølle

Bestyrelsen i møllelauget på Vestermølle har i flere år arbejdet på muligheden for, at gæster skulle kunne overnatte på Vestermølle.
De planer er kommet et afgørende skridt videre, efter at Slots- og Kulturstyrelsen har besluttet at affrede den historiske kro, Munkekroen, i hjertet af Skanderborg.
Ideen er, at flytte kroen til Vestermølle, hvor kroen kan tilbyde overnatning og restaurant drevet af Restaurant Vestermølle.
Indtil videre har Munkekroens ejer, Finn Damgaard, meldt positivt ud omkring at arbejde for at få Munkekroen flyttet til Vestermølle.
-  Det er vores opfattelse, at Finn Damgaard ikke blot vil arbejde positivt på at få Munkekroen flyttet til Vestermølle, men også vil medvirke med nænsom nedtagelse af bevaringsværdige materialer og opbevaring af dem – samt bidrage økonomisk til en genopbygning, når alle tilladelser til projektet er i hud, lyder det i et brev fra Møllelauget til dets medlemmer.
Munkekroen hed oprindeligt Gæstgivergården Jylland – et navn, den meget vel kunne få igen, hvis den flyttes og genopføres på Vestermølle.

Læs også