Traditionelle afgrøder fylder stadig mest i proteinregnskabet

Selvom meget proteinholdige planter er på vej frem, fylder de stadig ikke meget af det samlede landbrugs produktion af planteproteiner.

Hestebønner er med sin proteinprocent på omkring 25 procent et godt bud på en klimavenlig proteinkilde. Arkivfoto: Henriette Lemvig.

De proteinrige planter skal gerne fylde mere af det danske landskab, hvis man skal følge de målsætninger, der er sat af Europa-Kommissionen forud for de stadigt igangværende forhandlinger om EU's fælles landbrugspolitik.

Og selvom det er en sjældenhed at eksperimentere med kikærter som på Kragerup Gods, så er der allerede en udvikling i gang med øvrige proteinrige afgrøder.

Bælgplanter fylder således næsten dobbelt så meget i landskabet i dag end for fire år siden. Der er dog i høj grad tale produktion til svinefoder, og hvis man kigger på produktionen af planteproteiner, så udgør de meget proteinrige afgrøder som bælgsæd og quinoa stadig en lille del.

Det fremgår af et svar til Zenia Stampe fra Radikal Venstre, der før jul stillede landbrugsministeren et spørgsmål om, hvor mange tons planteprotein til fødevareproduktion, der produceres i Danmark.

Meget protein per hektar

Af den opgørelse fremgår det, at hvede er den er klart største samlede proteinkilde groet på de danske marker. Således produceres der cirka 24.000 ton protein til madvarer via hvedemel om året i Danmark, hvilket er omkring halvdelen af den samlede mængde protein, der produceres gennem planteavl i Danmark.

Det er dog naturligvis i høj grad et udtryk for, hvad der bliver dyrket mængdemæssigt af de forskellige planter. Bælgplanter har således et stort potentiale, når det kommer til proteinproduktion. Hestebønner og ærter giver i følge en analyse fra Søren Krogh Jensen på Aarhus Universitet et proteinudbytte på 1.300-1.500 kilogram per hektar.

Det vil sige, at anlægning af cirka 35.000 hektar med en af disse planter ville kunne give et proteinudbytte, der svarer til hvad hele dansk landbrug producerede til fra planter fødevarer i 2018, hvor tallene fra udregningen er fra.

I 2018 lavede Seges analyse af mulige afgrøder, der kan bruges til at dyrke planteproteiner i Danmark, hvor de blandt andet udpegede følgende afgrøder som kilder til planteprotein:

Hestebønner: Bønnerne indeholder cirka 25 procent protein, og det  vurderes, at der kan produceres mellem 1.300 og 1500 kilo protein per hektar hestebønner

Lupin: Lupins proteinindhold spænder afhængigt af sorten fra cirka 28 procent og helt op til 48 procent. Giver 635 kilo protein per hektar

Linser: Proteinindholdet i linser ligger på mellem 20 procent og 30 procent afhængig af sort og dyrkningsbetingelser. Kan give et udbytte på 300 kilo protein per dyrket hektar

Quinoa: Frøene har en proteinandel på mellem 15 og 30 procent, og afgrøden forventes at kunne give mellem 1500 og 2000 kilo protein per hektar

Kilde: Hvidbog om dansk produceret planteprotein til human konsum, Seges.

Læs også