Kommissionen: Biodiversitet skal være et fokuspunkt i Danmark

I Europa-Kommissionens anbefalinger til Danmark inden landbrugsreformen skal udmøntes, lyder det blandt andet at Danmark skal have fokus på mere natur.

EUs landbrugskommissær Janusz Wojciechowski fik endelig en landbrugsreform på plads i juni efter flere års forsinkelse.

Danmark er et lille land med meget landbrug, og det har de også fået øje på i Europa-Kommisionen, der i forbindelse med den kommende reform af EU's landbrugspolitik har skrevet specifikke anbefalinger om, hvad hvert medlemsland bør have for øje i implementeringen.

Her er det blandt andet det intensive landbrug, der fylder meget af det danske areal, som Europa-Kommissionen har fået øje på. Den forholdsvist høje befolkningstæthed og det flade landskab har igennem en del år gjort det oplagt at drive landbrug på store dele af det danske areal, og derfor indskærper Europa-Kommissionen i forhold til Danmark et fokus på, at der skal være bedre plads til naturen omkring landbruget.

Det kan altså blandt andet komme til at handle om, hvor meget naturareal man som landmand i Danmark kan få lov til at få landbrugsstøtte til.

Mere udvikling og mere lighed

I anbefalingerne fra Europa-Kommisionen er der ud over mere diversitet i landskabet også fokus på, at Danmark skal fortsætte med at være et højt udviklet landbrug, der prioriterer udvikling og forskning højt.

I forhold til udbetalingen af landbrugsstøtten indskærpes det, at Danmark bør kigge på uligheden i fordelingen af støtte.

Alt tyder da også på, at en forholdsvis større del af støtten i Danmark kommer til at gå til de små landmænd, da der er lagt op til i reformen, at en større del af støtte udbetales til de første hektar, et landbrug har. Mens de større landbrug altså kommer til at få færre støttekroner per hektar.

Danmark skal blandt andet bruge anbefalingerne til at lave en national strategi, som efter den nuværende tidsplan skal være færdig inden 1. januar. Strategien skal definere, hvordan hvert enkelt medlemsland har tænkt sig at leve op til reglerne og hensigterne i den kommende landbrugsreform, der træder i kraft i EU per 1. januar 2023.

Læs også