Tillykke Danmark: - Nu lukker vi landbruget

Gennem de seneste 15 år er landbruget blevet overreguleret af embedsværket. Nu ser vi konsekvenserne. Minister og politikerne kan glæde sig over, at deres problem med landbruget løser sig selv, lyder det fra de tre skribenter, som har eller er ved at lukke deres landbrug.

Følg debatten på Facebook:

Af Bjarne Jensen, Gustav Schroll og Torben Vagn Rasmussen, forfattere til bogen Landbrugsledelse

Forargelse over tal, som viser samme kvælstofmængde udledt til farvande som tidligere år, kender ingen grænser hos miljø-og fødevareminister og flere politiske partier. Nu må aftaler med landbruget om mindre udledning af kvælstof eksekveres frivilligt, ellers bliver det med tvang.

Minivådområder til at filtrere dræn- og afløbsvand fra gårde er et virkemiddel, men regler gør, at kun få passerer nåleøjet. Skåne har etableret minivådområde på gårdene. Sammen med andre frivillige tiltag har Skåne balance i kvælstof- og fosforudledning og dermed laksevandskvalitet i åerne. Skåne har et fint landbrug uden kvoter for kvælstof. Læs om samarbejde og egenkontrol mellem stat og landmand i Skåne på www.omlandbruget.nu

Manualer og datotyranni angiver, hvordan landbrug skal drives, ellers bødestraf

Mange landmænd vil undlade at forny og lukke ned. Det vil gå ud over landets beskæftigelse og eksport. De landmænd, som har investeret stort de sidste 10 år, lukker bankerne. Jorden vil blive drevet ekstensivt med få ansatte. Mange landmænd tager til udlandet, hvor der er bedre driftsvilkår. Det sker samtidig med, at samlet dansk eksport er uden vækst.

Det sidste hug

Tørke i 2018 betød, at planter ikke groede og udnyttede kvælstof. Landbruget fik det sidste hug med tørken. Tab fra IFRO, KU lyder på 4 mia. kr. for tørke og 3 mia. kr. oveni til de, der har grise.  Hver landmand mangler 400.000 kr. i likviditet til at så gården til i 2019 plus 600.000 kr. oveni til de med grise. Det er likviditetskrise. Kun loven om høstpantebreve vil hjælpe nødstedte.

Gennem de sidste 15 år er landbruget blevet overreguleret af embedsværket med rådgivning fra Aarhus og Københavns Universiteter. Manualer og datotyranni angiver, hvordan landbrug skal drives, ellers bødestraf. Når de »kloge« sidder uden for erhvervet og bestemmer, går det landbruget på samme vis, som SKAT, IT-systemer, Postvæsen, Tog- og Signalindkøb m.fl. Forskellen er, at statskassen dækker disse fejltagelser, mens landmændene selv må betale.

De landmænd, som har investeret stort de sidste 10 år, lukker bankerne. Jorden vil blive drevet ekstensivt med få ansatte

Vi beskrev trend for landbrugets nedtur i bogen »Ledelse i Landbruget«. På vore gårde har den ene lukket griseholdet, den anden er i gang, og den tredje har halveret. Vi har forstået budskabet fra politikerne: Intet kvælstof og dermed ingen høst og føde til husdyr! Nu lukker vi. Minister og politikerne kan glæde sig, deres problem med landbruget løser sig selv.

Dette er et debatindlæg, som vi har valgt at offentliggøre på vores hjemmeside og/eller i et eller flere af vores printmedier. Indlægget er udelukkende et udtryk for skribentens egne holdninger.

Læs også