10.000 flere malkekøer på et år

Både bestanden af malkekøer og produktionen af mælk har ikke været større siden mælkekvotens ophør 1. april 2015, viser nye tal fra Danmarks Statistik.

575.000. Så mange malkekøer var der pr. 31. december 2017, og det er en stigning på 10.000 malkekøer i forhold til samme tidspunkt sidste år, oplyser Danmarks Statistik.
Det svarer til en stigning i bestanden på 1,8 procent.
Dermed er antallet af malkekøer på sit højeste niveau siden mælkekvotens ophør 1. april 2015, til trods for flere slagtninger af køer i slutningen af 2017.
De flere og flere malkekøer, og en stigende ydelse pr. ko, har også fået mælkeproduktionen til at stige siden ophøret af kvoten.
I 2016 passerede den gennemsnitlige årlige ydelse pr. konventionel malkeko for første gang 10.000 kg, mens ydelsen pr. økologisk malkeko for første gang passerede 9.000 kg.
 

Pris steg 29 procent

I 2017 var mælkeproduktionen omkring 1,7 procent højere end i 2016. Samtidig steg den gennemsnitlige pris på mælk ifølge Danmarks Statistik med en fjerdedel i forhold til 2016, og det betød en bedre økonomi for erhvervet som helhed i 2017, selvom mælkeprisen faldt i slutningen af 2017 (efter at have været steget med 29 procent i årets første ti måneder).
- De seneste tal for økonomien viste, at de økologiske bedrifter med malkekvæg havde langt bedre indtjening end de tilsvarende konventionelle, konstaterer Danmarks Statistik.
Prisforskellen i økologisk favør kompenserer dermed rigeligt for den lavere ydelse.
 

Færre ammekøer

Den samlede kvægbestand er steget til 1,558 millioner styk. Stigningen skyldes ud over flere malkekøer også flere tyre og stude samt kvier under et halvt år, mens antallet af kvier totalt faldt.
Ifølge statistikken er antallet af ammekøer det laveste siden 1990 – nemlig 89.000, svarende til 3,3 procent færre end sidste år.
Både kvier, malkekøer, tyre og ammekøer er i overtal i Jylland. Af de 1.558.000 stykker kvæg i Danmark findes kun 192.000 øst for Lillebælt.

 

Kvægbestand
Pr. 31. december 2017 samt ændring i forhold til samme tidspunkt året før:
● Samlet kvægbestand: 1,558 mio. stk. (+ 0,3 pct.)
● Tyre og stude: 259.939 (+1,1 pct.)
● Kvier (inkl. drægtige): 633.945 (-0,9 pct.)
● Malkekøer: 574.838 (+1,8 pct.)
● Ammekøer: 89.000 stk. (-3,3 pct.)
● Drægtige kvier: 181.827 (+0,8 pct.)

Læs også