Coaching kan hjælpe generationsskiftet på vej

Både den yngre og den ældre i et generationsskifte kan have gavn af at benytte en coach for at få processen til at glide.

Der er mange faldgruber i et generationsskifte. Økonomi er én ting, men hele det personlige aspekt er en anden. Den unge skal finde sine egne ben at stå på, og den ældre skal give slip.

Her kan en coach være en nyttig hjælp både for den yngre og den ældre generation.

- Den nuværende ejer kan få hjælp til at afklare, hvad der skal ske efterfølgende. Hvordan han får en ny hverdag til at fungere, eller hvordan han kan give slip på produktionen og lade den nye generation komme til, fortæller Janne Sæderup, der er junior virksomhedsrådgiver i Agri Nord og under uddannelse til coach.

Den unge generation står med nogle helt andre problematikker. Her skal det afklares, hvordan han eller hun driver virksomheden videre på sin måde, hvordan man tackler, at far og mor eventuelt ikke kan slippe bedriften, eller hvordan man bedst udvikler sig som leder og tilegner sig nyttige kompetencer.

- Gennem coaching er det målet at komme ud over de begrænsende faktorer og netop finde dit fulde potentiale. Visualisere alle dine muligheder. For der er ofte mange flere, end dem vi ser i første omgang, siger Janne Sæderup.

Det kan være, at faren i generationsskiftet skal have afgrænsede arbejdsområder, eller at der lægges en nøje plan for, hvordan den yngre overtager ansvaret og udvikler virksomheden ud fra sin egen forretningsplan.

Hun understreger, at en coach ikke er en mirakelmager, der serverer en trylledrik.

- Som coach er det min fornemste opgave at fungere som en tillidsskabende samtalepartner, der gennem spørgsmål og dialog med den coachede, giver denne muligheder for at se eller gense egne potentialer og muligheder. Derefter hjælper jeg den coachede ud af eventuelle problematikker – store som små, siger hun.

Samtalepartner

Landmænd kan opleve, at de har nok sparring med for eksempel kollegaer, medarbejdere, økonomirådgiver og ægtefællen.

Men disse sparringspartnere er ikke uafhængige, og de kan have noget i klemme.

- En ekstern coach er derimod uafhængig og en professionel samtalepartner, siger Janne Sæderup, der peger på, at coachen dermed kan udfordre landmandens forståelser og se perspektivet fra hans position. 

aldo

Læs mere om Generationsskifte og ejendomshandler

Det kan tage flere år at gennemføre et succesfuldt generationsskifte. For nogle foregår ejerskiftet inden for familien, men for de fleste skal der nye kræfter ind udefra for at føre virksomheden videre.

Læs mere her

Læs også